D66 vraagt college naar mogelijkheden van COVID-ondernemersscan

In deze bijzondere tijden, hebben veel mensen het ongelofelijk moeilijk. In financieel-economisch opzicht worden vooral sommige categorieën ondernemers getroffen. Horeca, entertainment, MKB en uitvoerders van contactberoepen hebben het zwaar. D66 Veldhoven heeft het college van B&W gevraagd naar de mogelijkheid om deze bedrijven een ondernemersscan uit te voeren. In Breda is daar al ervaring mee opgedaan.

Ondernemersscan

koffietentje

koffietentje Beeld: Pixabay database

Vanuit de gemeente wordt er alles aan gedaan om ondersteuning te bieden waar het kan. Vrij recent is in het nieuws aandacht besteed aan een bijzonder initiatief vanuit de gemeente Breda, speciaal voor horeca-ondernemers. Kortweg komt het erop neer dat in samenwerking met horeca-organisaties een scan gemaakt wordt van de horeca-onderneming. Op grond van de resultaten van die scan kunnen ondernemers waarvan de zaak mogelijk onder water staat en voor wie drastische maatregelen opdoemen, afgewogen besluiten nemen. De aanpak kent ook een toekomstgerichte component die gericht is op verantwoorde methoden van openstelling, zodra dat weer kan.

Ondernemers in Veldhoven

We hoeven niet zelf het wiel uit te vinden als er een goed en mooi voorbeeld is, waar ook de horeca in onze gemeente baat bij zouden kunnen hebben. Meer achtergronden worden toegelicht in de volgende nieuwsberichten:

D66 vragen aan het college

D66 stelde de volgende vragen aan het college van B&W:

  • hoe kijkt het college aan tegen dit initiatief, wat is uw visie?
  • ziet het college mogelijkheden om een dergelijk initiatief op te tuigen, samen met Veldhovense ondernemers en betrokken organisaties?