Uitgaven stijgen en tekorten worden groter

In deze bijzondere tijden is er terecht veel aandacht voor het bijstaan van iedereen die te maken krijgt met de gevolgen van de coronacrisis. Als D66 hebben we veel respect voor de inspanningen die er geleverd worden, om elkaar door de crisis te helpen. De mensen in de cruciale beroepen voorop! We zijn ook blij met de steunmaatregelen van de overheid, voor ondernemers en werknemers. Maar we sluiten onze ogen niet voor het gegeven dat het desondanks een extreem zware tijd is voor menigeen.

Financiële gevolgen van de crisis

spaarvarken met mondkapje

Het spaarvarken met mondkapje Beeld: Konstantin Evdokimov

Wat de financiële gevolgen zijn voor de gemeente Veldhoven is nog volstrekt onduidelijk. Maar een ding is zeker: ook onze gemeente gaat extra financiële klappen krijgen als gevolg van de crisis. Dat betekent voor ons als D66 raadsfractie, dat we meer dan ooit afwegingen moeten maken over voorgenomen investeringen.

Onze gemeente verkeert financieel in zwaar weer. Dat was overigens al voor de coronacrisis het geval. De begroting 2020-2021 sloot negatief en het resultaat over 2019 was dat ook al. Onlangs werd er op de gemeentelijke website zelfs een vooraankondiging van de jaarcijfers geplaatst, waaruit bleek dat het verlies over 2019 nog eens € 8 ton extra was, en dus opgelopen tot € 1.6 miljoen. Het gaat om grote bedragen. En zoals gezegd, dan zijn de kosten van de coronacrisis nog niet eens in beeld gebracht. En toch lijkt er noch bij het college, noch bij enkele andere raadsfracties enige bereidheid om de gevolgen van die oplopende tekorten onder ogen te zien. De voor de hand liggende beslissing om alleen nog strikt noodzakelijke uitgaven te doen, wordt niet gemaakt. 

Amendement verworpen, tunnel wordt aangelegd

Wat volgens D66 zeker niet onder de noemer ‘ strikt noodzakelijk’  valt, is de nieuwe tunnel in het verlengde van de Moormanlaan. Een tunnel die voorkomt dat sommige mensen 600 meter moeten ‘omfietsen’. Eenzelfde afstand die fietsers bij ASML, nu de tunnel bij ’t Witven niet meer aansluit op de Kempenbaan, moeten omfietsen. Toen over die afstand, op die plek een discussie dreigde te ontstaan, vond het college dat destijds nog echt een eindje van niks. Maar nu is het een van de redenen om € 800.000,- extra uit te geven.

D66 diende samen met Lokaal Liberaal en PvdA in de raadsvergadering van 14 april 2020 een amendement in tegen de extra uitgave van € 8 ton voor die niet noodzakelijke fietstunnel in het verlengde van de Moormanlaan. Er was namelijk een goed alternatief: een volgens het raadsvoorstel ‘ook voor fietsers veilige rotonde’. Toch kreeg het amendement geen steun van de andere partijen en werd dus verworpen. De PvdA stemde overigens daarna opmerkelijk genoeg zelfs gewoon voor het voorstel van het college (en dus voor de tunnel van € 8 ton), maar dat terzijde.

Rekening bij de inwoners: OZB verhoging?

De rekening van deze dure oplossing van € 8 ton, ter voorkoming van 600 meter omfietsen van sommigen, krijgen we straks allemaal gepresenteerd. Elke inwoner van Veldhoven. Dat zagen we al eerder, bij het ‘gratis’ parkeren in het city centrum. We zetten ons dan ook al vast schrap voor weer de volgende OZB verhoging. Want die is ongetwijfeld nodig om de niet noodzakelijke en onbetaalbare plannen van dit college te kunnen financieren. Een lijst met plannen die maar blijft groeien.