Gratis parkeren bestaat niet

D66 stemde onlangs tegen het voorstel van de coalitie om de eerste twee uur gratis parkeren in het Citycentrum in te voeren. Talloze onderzoeken geven aan dat gratis parkeren niet de bepalende factor is bij het verlevendigen van een winkelgebied. Diversiteit in het winkelaanbod, leuke horeca en een mooie openbare ruimte, dat is wat mensen trekt. Dat is wat winkeliers helpt.

parkeerplaats Veldhoven Beeld: Veldhoven Nieuws

Volgens D66 moet het streven zijn om het Citycentrum zó gezellig te maken, dat je er 1,30 euro per uur voor over hebt om er te kunnen parkeren. Wat ons betreft hadden de investeringen dan ook beter volledig ingezet kunnen worden voor het creëren van een super gezellige winkelplek. Want dat is en blijft de achilleshiel van ons winkelgebied.

En overigens… gratis parkeren bestaat niet. Alle inwoners van Veldhoven betalen elk jaar samen € 400.000,- om dit mogelijk te maken. Ook degenen die altijd de fiets nemen als ze gaan winkelen.

Raadsvergadering

D66 woordvoerder Verkeer, Mariëlle Giesbertz, verwoordde het in de raadsvergadering van 17 december 2019 als volgt:

“In de vorige vergadering werd het thema gratis parkeren door een aantal partijen vanuit ‘het boerenverstand’ en ‘op gevoel’ gevoerd. Wetenschappelijke rapporten werden als niet relevant weggehoond en er werd gesuggereerd dat wanneer je niet vóór het voorstel bent, je zeker wel tégen degenen bent die het een warm hart toedragen, de winkeliers dus. Een simplistische en polariserende stellingname die geen enkel debat recht doet. Ik hoop van harte dat we vanaf nu verre van goedkoop populisme blijven.

Want D66 is er juist alles aan gelegen om het Citycentrum structureel een goede toekomst te garanderen. Detailhandel is belangrijk voor een levendige gemeente en voor de werkgelegenheid. Vandaar onze ongerustheid over het feit dat er zoveel signalen genegeerd worden die aangeven dat gratis parkeren niet de oplossing is voor een bestendige detailhandel. Ik noem hier het CROW-rapport ‘Elf waarheden over parkeren’. CROW-onderzoeken vormen de basis voor behoorlijk wat beleid in onze gemeente. Maar niet in dit geval. Zou dat te maken hebben met het feit dat alle elf de waarheden het idee ondergraven dat gratis parkeren het winkelcentrum substantieel vooruit helpt?

D66 baseert haar mening op verschillende onderzoeken die aangeven dat gratis parkeren niet de bepalende factor is voor een levendiger winkelgebied is. En overigens ook helemaal niet gratis is. Want ondanks dat het vanzelfsprekend geweldig is dat ondernemers de helft van de kosten oppikken, valt er hoe dan ook toch nog een rekening van 4 ton op de mat van de inwoners van Veldhoven.

Dit leidt vervolgens tot de kernvraag: Hoe groot is het risico dat alle partijen, publiek en privaat op het verkeerde paard wedden en verliezen? Het is volgens mij niet teveel gevraagd om vooraf duidelijkheid te hebben over de wijze waarop bepaald wordt wanneer de invoering van de blauwe zone het label ‘succesvol’ of ‘niet succesvol’ krijgt. Dat is zelfs een van de eerste vragen die je als gemeenteraadslid aan een wethouder stelt, bij nieuw beleid: wat zijn de meetindicatoren voor de evaluatie? En minstens net zo belangrijk: mocht na evaluatie blijken dat de dalende trend niet of nauwelijks gekeerd is, hoe wordt er dan bijgestuurd en naar wie gaat de rekening? Wat ons betreft is een evaluatie na twee overigens ook rijkelijk laat. Na een jaar moet het mogelijk zijn om een eerste balans op te maken.

D66 zou zonder aarzeling akkoord gaan met invoering van gratis parkeren als er objectieve en onderbouwde aanleiding zou zijn om te denken dat dit substantieel zou bijdragen aan verbetering van de levendigheid van het Citycentrum. De financiële input vanuit de ondernemers wordt zeer gewaardeerd, maar vormt niet dat bewijs.
Een mooi aangekleed centrum, met een geconcentreerd en gevarieerd winkel – en horeca-aanbod, waar het super gezellig toeven is en waar je 1,30 euro per uur voor over hebt als bezoeker. Dat moet het streven zijn!”