Islamplanning te Zeelst

Afgelopen week namen wij via de media en berichten van bewoners kennis van de aankoop van een pand in Zeelst door de stichting Islamplanning. De zorgen van de bewoners zijn divers, sommige bewoners hebben hele praktische bedenkingen en sommigen meer fundamentele. We hechten grote waarde aan de grondrechten die voor iedereen gelden in dit land, en dus ook in Veldhoven. In artikel 1 van de Nederlandse Grondwet staat dat iedereen die zich in Nederland bevindt in gelijke gevallen gelijk moet worden behandeld, en artikel 6 staat dat ieder heeft het recht zijn godsdienst of levensovertuiging, individueel of in gemeenschap met anderen, vrij te belijden, behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet.

Beeld: Stichting Islamplanning

Dat in combinatie met de geldende bestemmingsplannen voor deze locatie, zijn de basale ingrediënten die onze grondhouding vormen voor de beoordeling van de komst van deze stichting. Met deze drie ingrediënten komen wij tot de conclusie dat er geen zwaarwegende bezwaren liggen tegen de komst van deze stichting.

Gezien de zorgen van de inwoners roepen we het college wel op om deze situatie te monitoren, van zowel hele praktische potentiële problematiek rond parkeren, maar uiteraard ook op het naleven van de voor iedereen geldende wet en regelgeving.

Aan de Stichting Islamplanning doen wij de oproep om de luiken open te gooien en de buurt de kans te geven om op een ontspannen manier kennis te maken met de buurt, gedachten uit te wisselen over potentiële praktische problemen en een dialoog te openen die misverstanden of onduidelijkheden de wereld uit kan helpen.