D66 stemt tegen begroting vanwege onverdedigbare keuzes

Hein van der Reijden, oud raadslid en huidig steunfractielid van D66 Veldhoven, geeft in een open brief aan waarom D66 op dinsdag 10 november 2020 tegen de begroting stemde. Daarnaast staat hij stil bij de zware verantwoordelijkheid die een juist college dat stoelt op de kleinst mogelijke meerderheid heeft, om recht te doen aan de belangen van degenen die op oppositiepartijen stemden.  

portret Hein van der Reijden

Hein van der Reijden - portret Hein van der Reijden Beeld: D66 Veldhoven

De begroting 2021 van Veldhoven is aangenomen, maar voor het eerst met een groot aantal tegenstemmen. Voorafgaand aan het aannemen van de begroting zijn alle inhoudelijke voorstellen van de oppositie met 14 tegen 13 (de coalitie-oppositie stemverhouding) van tafel geveegd. Het gevolg is dat er op een toch al uitgeklede bibliotheek nu tot 3 ton per jaar wordt bezuinigd, maar dat de muziekschool voor 6,5 ton een foyer erbij kan gaan bouwen. Zonder onderbouwde kosten-baten analyse! Wij kunnen dat als D66 Veldhoven niet uitleggen aan onze kiezers. Vandaar onze tegenstem voor deze begroting.

We hebben veel tijd gestoken in het zorgvuldig voorbereiden van moties en amendementen in de aanloop naar de begrotingsbehandeling. Veel zin heeft dit niet gehad, aangezien wethouders en partijen uit de coalitie een gesloten front vormen. Veldhoven is niet de enige gemeente in De Kempen waar een coalitie met de kleinst mogelijke meerderheid, ervoor kiest om steeds het beleid alleen te bepalen. Daarmee de inbreng van grote groepen mensen die op een oppositiepartij stemden, structureel weg te zetten als irrelevant. Het is dan ook niet verwonderlijk dat bij de oppositie de vraag rijst: waarom überhaupt nog zoveel energie steken in het gezamenlijk zoeken naar haalbare compromissen?

Toch blijft D66 juist dat doen: initiatief nemen, samenwerking regelen. Ondanks dat dit in de huidige lokale politieke constellatie niet eenvoudig is. We blijven strijden tegen onnodige en niet gedekte uitgaven, of uitgaven die gebaseerd zijn op aannames in plaats van goed doortimmerde businesscases. En zoals altijd zoeken we voor onze speerpunten (woningbouw, cultuur en groen) ook in de toekomst naar partners van buiten en binnen de coalitie. In de hoop het gesloten front van die kleinst mogelijke meerderheid zo nu en dan open te kunnen breken. Omdat we nou eenmaal goede voorstellen voor Veldhoven doen. Ook al zijn we een oppositiepartij.

Namens de fractie van D66 Veldhoven, Hein van der Reijden, steunfractielid