Top 5 standpunten D66 Veldhoven

Ons verkiezingsprogramma vormt de basis voor de standpunten die we innemen. We zijn een progressieve, liberale en groene partij, die wil samenwerken met iedereen net als wij ambitie en realiteitszin combineert. In het belang van heel Veldhoven. Wij zetten ons in voor alles wat onze gemeente tot gemeenschap maakt.

Geen tijd om ons programma door te nemen? Dan toch zeker wel om onze top 5 standpunten te lezen!

Top 5 standpunten Beeld: D66

Woningen


Meer betaalbare woningen voor inwoners, niet voor beleggers
Om de wooncrisis te bestrijden moet er niet alleen veel meer gebouwd worden, maar ook passender. Jongeren, doorstromers en senioren zijn vaak kansloos. Focus bij de bouw juist op die groepen. Overleg met corporaties wat er nodig is om sneller meer huurwoningen te krijgen. Maak afspraken met ontwikkelaars over percentages lage geprijsde koop- en huurwoningen bij nieuwbouw. En bescherm de woningmarkt tegen speculatieve beleggers die goedkope woningen opkopen om ze vervolgens duur te verhuren. Dat kan door de invoering van zelfbewoningsplicht en opkoopbescherming. Om uit deze wooncrisis te komen is verder enthousiasme en creativiteit van het bestuur nodig: bekijk de mogelijkheden van woningsplitsing, ondersteun collectief opdrachtgeverschap van particulieren en denk aan erfpacht om betaalbaarheid van nieuwbouw voor starters te vergroten.

Klimaat

Isolatie, zonnepanelen en ‘gasvrij’ voor iedereen in Veldhoven haalbaar.
Klimaatverandering raakt ons allemaal, ook in Veldhoven. Daarom moeten we vaart maken met terugdringing van gebruik van fossiele brandstoffen. Bijvoorbeeld in onze woningen. In Veldhoven gaat de warmtetransitie van start: we gaan van het gas af. Om dat verantwoord te kunnen doen is het nodig dat die omslag voor elke inwoner van Veldhoven betaalbaar is: om te beginnen huisisolatie. Maar ook de aanschaf van zonnepanelen!

Natuur

Van monotone grasvelden naar biodiverse bermen en parken
Veldhoven kent nog teveel monotone grasvelden en bermen waar nauwelijks inheemse bloeiende planten en struiken te vinden zijn. Dat is niet alleen jammer omdat het er saai uitziet. Het is vooral jammer omdat we biodiversiteit nodig hebben: insecten en inheemse bloemen en planten moeten zich thuis voelen in Veldhoven. Dus wat D66 betreft zetten we in op meer biodivers groen in de openbare ruimte. Maar we zien ook een kans voor inwoners om zelf bij te dragen aan biodiversiteit én betere afvoer van regenwater: wip de stoeptegels uit je tuin en vervang ze door groen!

Cultuur

Een bruisende culturele hotspot aan het Meiveld
Dat het Citycentrum verlevendiging nodig heeft, zal niemand ontkennen. Wat D66 betreft hoort daar een bruisende culturele hotspot aan het Meiveld bij. Bibliotheek, theater de Schalm en museum ’t Oude Slot hebben daar samen een plan voor uitgewerkt. Het is hun insteek om er een plek te maken die overdag en in de avond bruisend is, een fijne plek om uit te gaan, iets te eten of te drinken, een boek te lezen, elkaar te ontmoeten en exposities te bekijken. D66 is voor dit plan.

Transparant bestuur

De luiken gaan open! Tijd voor échte inspraak
De bestuurscultuur van Veldhoven is gesloten. Dat zie je terug in de gemeenteraad, waar collegepartijen nauwelijks ruimte bieden aan de ideeën van de oppositie. Maar ook als je de lokale politiek niet op de voet volgt, merk je misschien dat het allemaal wel wat transparanter kan. Hoe komen besluiten tot stand? Hoe had ik invloed kunnen hebben en wanneer? Dat zijn vragen die inwoners zichzelf, maar ook aan raadsleden, vaak hebben gesteld in de afgelopen jaren. D66 wil het anders aanpakken: dualisme in de raad en werkende participatie (inspraak, samenspraak of hoe je het ook maar wil noemen) met inwoners, organisaties en bedrijven in Veldhoven. We stellen voor om een experiment met een burgerpanel te starten.