Goed nieuws voor bibliotheek Veldhoven

D66 gaf tijdens de begrotingsbehandeling van 2020 al aan dat de voorgenomen bezuinigingen op de bibliotheek onverteerbaar zijn. Deze basisvoorziening voor zoveel mensen, heeft de afgelopen jaren al veel ingeleverd. Nog meer inleveren zou betekenen dat er geen sprake meer zou zijn van een volwaardige bibliotheek.

foto gevel bibliotheek Veldhoven

foto gevel bibliotheek Veldhoven Beeld: D66 Veldhoven

We zijn dan ook ontzettend blij voor de klanten van de bibliotheek, medewerkers en ondernemers in het City Centrum dat ook het college van B & W nu tot het inzicht is gekomen dat nog meer bezuinigen en doorvoeren van een drastische verkleining van de vloeroppervlakte, geen goed idee zijn. Dit maakte het college bekend in een informatienota aan de gemeenteraad.

D66 heeft de informatienota bij verschijning meteen ter bespreking door de gemeenteraad laten agenderen. Op 21 juni gaan de raadsfracties en het college daarom met elkaar in gesprek over de inhoud van de nota. Wat D66 betreft kijken we als raadsfracties de komenden maanden samen met alle betrokkenen rond de bibliotheek hoe we deze toekomstbestendig maken en houden. Veldhoven verdient een volwaardige bibliotheek op een passende locatie.