D66 stelt vragen over fastfoodbedrijven in Zeelst

Op 6 mei jongstleden heeft D66 Veldhoven schriftelijke (artikel 42) vragen gesteld aan het college van B&W over de procesgang rond de plannen van KFC en Domino’s Pizza voor vestigingen in Zeelst. De plannen hebben al tot veel ophef geleid in de wijde omgeving van de locatie. We roepen het college op een duidelijke tijdlijn te schetsen voor het proces: wanneer wordt wat ter inzage gelegd, besproken en besloten? Alleen met een hoge mate van transparantie is het mogelijk voor inwoners om optimaal gebruik te maken van hun recht op inspraak. Het college moet binnen zes weken antwoorden op de artikel 42 vragen van D66 Veldhoven.

Tekst artikel 42 vraag

schets KFC en Dominos aan de Heistraat

schets KFC en Dominos aan de Heistraat Beeld: NBArchitecten

De tekst van de artikel 42 vraag van D66 Veldhoven luidt als volgt:
“Als volksvertegenwoordiger word je regelmatig aangesproken over zaken die in de samenleving spelen. Zoals bij u bekend speelt op dit moment, met name in Zeelst, de discussie rond een vestiging van twee fastfoodbedrijven op een terrein bij de Heistraat/Zoom.

Er speelt in die discussie een aantal argumenten dat in grote lijnen terug te brengen is tot vier onderwerpen:

  • Veiligheidsproblematiek in verband met toegenomen verkeersdrukte door meerdere ontwikkelingen in en rond dit gebied.
  • Zorgen om overlast door toename zwerfvuil, inherent aan dit soort bedrijven.
  • Zorgen rond ongezond eten door een vermeerderd fastfood-aanbod.
  • Zorgen om de uitstraling van Veldhoven, wanneer een belangrijke entree wordt gevormd door de aanblik van twee fastfoodketens.

Als D66 verwachten we dat deze en andere discussiepunten gematched zullen worden met onderzoeksgegevens en beleidsuitgangspunten. De resultaten van die matching zullen een belangrijke rol spelen in de uiteindelijke afwegingen, met betrekking tot het al dan niet afgeven van een omgevingsvergunning.

Dit is de reden dat we u vragen hoe de volledige procesgang, inclusief tijdlijn, rond dit toekomstige besluit eruitziet, zodat voor inwoners en gemeenteraad helder is op welk moment zij hierin kunnen acteren.”.