Collegepartijen Veldhoven laten burgerinitiatief leefbaarheid struikelen

Beeld: D66 Veldhoven

Coalitiepartijen VVD, GBV en PvdA/Groenlinks kunnen tijdens de verkiezingscampagne niet meer claimen dat ze voor inspraak van inwoners en transparant bestuur zijn. Want ondanks de mooie woorden in hun verkiezingsprogramma’s over samenspraak, participatie en dialoog met inwoners, stemden ze gisteren resoluut tégen het eerste Veldhovense burgerinitiatief. Nog voor het goed en wel van start is gegaan, stierf het initiatief een vroegtijdige dood. Met het valse frame: “Dit gaat alleen over de afsluiting van de Burgemeester van Hoofflaan”, houdt het college voor de zoveelste keer de inwoners van Veldhoven op afstand. Zoals het college dit eerder al deed bij de bouwplannen Bossebaan, bij de verkeerssituatie rond Sondervick, bij de bouwplannen Djept, enzovoort, enzovoort.  

Afsluiting Van Hoofflaan natuurlijk voor geen enkele partij een optie

Waarom is het een vals frame? Omdat het burgerinitiatief gaat over het vergroten van de leefbaarheid van het gebied rond het Citycentrum. Voor D66 en alle andere oppositiepartijen was van meet af aan duidelijk dat van een afsluiting van de Burgemeester van Hoofflaan geen sprake kan zijn. Ook was helder dat het burgerinitiatief niet tot gevolg zou moeten hebben dat winkels onbereikbaar zouden worden. Om de coalitiepartijen gerust te stellen kwam D66 zelfs met een motie waarin deze restricties klip en klaar werden vastgelegd: afsluiting van de Burgemeester Van Hoofflaan is voor de hele raad geen optie en kan dus geen onderdeel uitmaken van het burgerinitiatief. Daarmee was het enige inhoudelijke bezwaar van VVD, GBV en PvdA/GroenLinks van tafel en zou de weg vrij zijn voor het eerste Veldhovense burgerinitiatief.

Geen behoefte aan transparant bestuur en samenspraak bij coalitie

En toch stemden de drie partijen tegen. Een gemiste kans om met een nieuwe vorm van inspraak ervaring op te doen, in een gemeente waar gebrek aan bestuurlijke transparantie en falende samenspraak hét onderwerp van gesprek zijn bij alle grote ruimtelijke projecten. Dat collegepartijen, ondanks het wegnemen van hun enige bezwaar, niet bereid zijn om dit burgerinitiatief te omarmen, bewijst maar één ding: er is geen enkele behoefte aan meer transparantie van bestuur en samenspraak met inwoners bij deze partijen. Een heldere boodschap. Het wordt tijd dat VVD, GBV en PvdA/GroenLinks daar ook eens openlijk voor uitkomen en een paar alinea’s in hun verkiezingsprogramma’s aanpassen.