Cultuur en natuur biedt perspectief

Wat houdt een lokale gemeenschap in moeilijke tijden bijeen? Wat bindt ons en biedt hoop voor de toekomst. Voor D66 is het duidelijk: cultuur, in de breedste zin van het woord en natuur in en om onze gemeente. Wat ons betreft zijn de door het college voorgestelde bezuinigingen op de bibliotheek en het groenonderhoud dan ook niet houdbaar. Dat het college, gesteund door een meerderheid in de raad, in de afgelopen periode de focus en de geldstroom onder andere heeft verlegd naar gratis parkeren en de aanleg van een niet noodzakelijke tunnel, mag niet betekenen dat cultuur en natuur daar de rekening voor betalen.

Kunst, cultuur en sport

Fractie D66 Veldhoven 2020

Fractie D66 Veldhoven 2020 Beeld: D66 Veldhoven

Kunst, cultuur en sport zijn onmisbaar om nieuwe mogelijkheden te zien, te werken aan de persoonlijke ontwikkeling, samenzijn en verbinding. De pandemie en de slechte perspectieven van de nationale economie vragen om dat perspectief. Daarom maken wij ons hard voor:

 • Handhaving van de subsidie voor de bibliotheek
 • Facilitering van de sportaccommodaties
 • Een visie op cultuur en podiumkunsten in combinatie met wijkcentra.

Parken en groen

Thuisblijven moet, wandelen mag. Meer dan ooit is openbaar groen, met een gezonde biodiversiteit noodzakelijk. Daarom gaan wij voor:

 • Beter onderhoud van het groen, met nadruk op biodiversiteit
 • Tegengaan van zwerfafval, onder andere door meer afvalbakken
 • Bestrijding van de rattenplaag, bijvoorbeeld door betere handhaving bij vroegtijdig buiten zetten van PMD-zakken.

Financiën

Investeringen in infrastructuur, zorg en voorzieningen blijven nodig, ondanks onze slechte financiële positie. Maar alleen noodzakelijk. Daarom hebben wij ons het afgelopen jaar verzet tegen een tunneltje in het verlengde van de Moormanlaan van 8 ton en de uitgaven voor (tijdelijke) schoolgebouwen terwijl er alternatieven waren. En wij blijven ons ook in 2021 verzetten, tegen uitgaven die niet nodig zijn zoals:

 • Inhuur van dure adviseurs en (tijdelijke) werknemers door de gemeente, zonder dat hun meerwaarde helder gemaakt kan worden
 • Prijzige ingrepen in infrastructuur van 2 ton waarvan de noodzaak niet onderbouwd is (Kromstraat/Nieuwstraat).

Wonen en leefbaarheid

Woningen voor starters zijn in Veldhoven bijna onbetaalbaar geworden. Hoe voorkomen we dat huizen in handen van speculanten, beleggers en huisjesmelkers verdwijnen? Om kernen levendig en leefbaar te houden zijn ook passende infrastructurele aanpassingen nodig. We gaan het college oproepen om:

 • Zelfbewoningsplicht bij nieuwbouw
 • Vaart te maken met de verbinding Peter Zuidlaan – Julianalaan
 • Starterswoningen langdurig behouden voor de doelgroep starters
 • Woningsplitsing aanmoedigen door regels te verruimen.