Huisvesting statushouders

De vluchtelingencrisis in onder andere Syrië en Afghanistan, heeft grote gevolgen. In de allereerste plaats natuurlijk voor de duizenden die hun leven niet veilig zijn onder de regimes en huis en haard verlaten op zoek naar veilig onderkomen. Een ongekend menselijk drama dat zich afspeelt en waarbij we de helpende hand moeten bieden als Nederland. En dat doen we ook. Erkende vluchtelingen krijgen een verblijfsstatus.

Heijmans One woningen zoals in Veldhoven staan. Beeld: Heijmans

Elke gemeente moet van het Rijk een aantal statushouders huisvesten.Maar met de krapte op de woningmarkt staan gemeenten voor een vrijwel onmogelijke opgave. Ook in Veldhoven doet die situatie zich voor. De wachtlijsten zijn lang, zowel voor autochtone inwoners van onze gemeente als voor de mensen die in de noodopvang zitten. Om de woningnood te bestrijden is het noodzakelijk dat we meer, passende woningen bouwen. Hoe? Daar moeten we met iedereen in onze gemeente over in conclaaf, waarbij alle opties besproken en zo snel mogelijk uitgevoerd worden. Alleen zo bieden we iedereen die er al veel te lang op wacht, een kans op een fijn en veilig dak boven het hoofd.