Behandeling van Oeigoeren in China is genocide

D66 en ChristenUnie hebben zich opnieuw uitgelaten over de misdaden die China pleegt tegen de Oeigoerse moslimminderheid in het land.

24.02.2021

Volgens D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma moet de Nederlandse overheid het beestje nu echt bij de naam noemen: China maakt zich schuldig aan genocide. Eerder werd door een meerderheid van de Tweede Kamer al bepaald dat de onderdrukking, gevangenzetting en mishandelingen van Oeigoeren veel harder moet worden veroordeeld. Sjoerdsma doet daar nu een schepje bovenop en is samen met de ChristenUnie niet terughoudend.

‘’De detentiekampen waar naar schatting meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslimminderheden zitten opgesloten zijn zo groot, dat je ze vanaf de ruimte kunt zien. Dit is de grootste massa-opsluiting van etnische minderheden sinds de Tweede Wereldoorlog. Iedere dag dat dit langer doorgaat is een dag te veel. We kunnen niet wegkijken’’. – Sjoerd Sjoerdsma

Nederland zou niet het eerst land zijn dat de behandeling van Oeigoeren in China op deze manier bestempeld. Eerder besloot het Canadese Lagerhuis te spreken van genocide en eerder werd door de Verenigde Staten al overgegaan tot deze kwalificatie. Sjoerdsma onderstreept dan ook niet alleen te staan in deze oproep. Hij vindt dat het voorbeeld van zowel de VS als Canada snel door Nederland moet worden gevolgd.

In Canada heeft de regering verder voorgesteld om het IOC te vragen de Olympische Spelen van 2022 elders te laten plaatsvinden. Het evenement staat momenteel gepland in China. D66 wil dat Nederland zich bij dit verzoek aansluit. Hij ziet het voorstel van de Canadese regering als een goed idee. Volgens hem is het hosten van de Olympische Winterspelen voor de Chinezen een echt prestigeproject.

Minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, beantwoordde vorige week door D66 gestelde Kamervragen over het onderwerp. Blok erkende dat grootschalige mensenrechtenschendingen plaatsvinden, maar stelde dat voor de kwalificatie ‘genocide’ een uitspraak van een gerechtshof of vaststelling van de VN nodig is. Sjoerdsma stelt daartegenover dat zo’n uitspraak of vaststelling bemoeilijkt wordt door zaken als jurisdictie en het weigeren van VN-onderzoekers door de Chinese overheid. Volgens hem is overduidelijk dat gedwongen sterilisatie en massale opsluiting overeenkomen met VN-resolutie 260, de conventie die gaat over genocide. Sjoerdsma roept Blok daarom op dit onder ogen te zien en acuut actie te ondernemen.