Beeld: D66

Het klimaat
wacht niet

Nederland heeft geen tijd voor politieke stilstand. Het klimaat wacht niet. Wij wachten niet. De toekomst wordt gemaakt door mensen die meedoen. Word lid. Sluit je aan.


Meer wind op zee 70 gigawatt wind op zee in 2050. Daarmee wekken we twee keer zo veel elektriciteit op als we nu gebruiken in Nederland. Zo kunnen we steeds meer overstappen van fossiele energie naar groene stroom.

Meer info
De vervuiler betaalt Met de solidariteitsheffing en de belastingen romen we de miljardenwinsten van fossiele leveranciers af ten gunste van het algemeen belang.

Meer info
We halveren de stikstofuitstoot Het doel om de stikstofuitstoot in 2035 te halveren wordt vervroegd naar 2030. We houden ons daarmee aan de uitspraak van de rechter. Zo krijgen natuurherstel en woningbouw weer een kans.

Meer info
Een prijsplafond op energie Met het prijsplafond drukken we de kosten en bieden we zekerheid in onzekere tijden. Daarnaast maken we serieus werk van de verduurzaming van woningen zodat de energierekening ook betaalbaar blijft.

Meer info

Alleen komen
we er niet

Iedereen krijgt te maken met klimaatverandering, ook wij in Nederland. Nu al overstromen onze kelders op het ene moment, terwijl er het volgende moment extreme droogte is. Het regent weerrecords. Wetenschappers waarschuwen steeds luider: we moeten ernaar streven dat de aarde niet meer dan anderhalve graad opwarmt. Dat hebben we ook afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs. D66 heeft gestreden voor een nationaal klimaatakkoord. Daarmee leveren we onze bijdrage aan een wereldwijde uitdaging. Maar alleen komen we er niet. We werken samen met andere Europese landen in de Green Deal aan een groen herstel na de coronacrisis. We pakken als handelsland de kansen om klimaatverandering aan te pakken en tegelijk banen te creëren in een groene economie.

Bewust omgaan
met klimaatimpact

Steeds meer mensen en bedrijven gaan bewust om met hun klimaatimpact. Er ligt een taak voor de overheid om de leiding te nemen en te helpen, zodat iedereen mee moet en ook kán doen. Zoals we in het verleden ook hebben gedaan met de bouw van dijken, spoorwegen en windmolens. Door heldere doelen te stellen. Door een deel van de risico’s te dragen van energieopwekking en infrastructuur aan te leggen. Door de groene keuze voor iedereen de logische keuze te maken: makkelijk en goedkoop. En door inwoners mee te laten praten, beslissen en profiteren.

De toekomst wordt gemaakt door mensen die meedoen.

Van klimaatambitie
naar klimaatactie!

Rob Jetten - Beeld: D66