Ongekende en noodzakelijke investering in ondersteunen koopkracht

Vandaag heeft het kabinet met Prinsjesdag haar plannen voor 2023 bekend gemaakt. Volgend jaar wordt er 18,5 miljard euro geïnvesteerd om de koopkracht te ondersteunen. Dat is ruim twee en een half keer zoveel ten opzichte van de ongeveer 7 miljard euro die in 2022 is vrijgemaakt voor ondersteuning van de koopkracht van mensen.

Met deze investeringen voorkomen we dat 454.000 mensen onder de armoedegrens zakken. De laagste inkomens worden geholpen door het laten stijgen van het minimumloon met 10%. Dat is voor iemand die het minimumloon verdient 2275 euro per jaar extra inkomen. Ook de zorg- (+412 euro) en huurtoeslag (+203 euro) gaan omhoog. En de basisbeurs voor uitwonende studenten wordt verhoogd met 1980 euro over het collegejaar 2023-2024 (165 euro per maand). Het kindgebonden budget gaat omhoog met 356 euro per kind. Het aanvullende bedrag voor alleenstaande ouders stijgt ook met 356 euro. Bovenop deze plannen werkt het kabinet ook aan een prijsplafond voor de energierekening.

D66 fractievoorzitter Jan Paternotte vindt de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag een goede, maar vooral noodzakelijke stap: “Deze ongekende investeringen in onze koopkracht zijn nu gewoon keihard nodig. We voelen allemaal de gevolgen van de oorlog, maar mensen met lage en middeninkomens het meest. Onze steun aan Oekraïne in de strijd tegen Poetin kent een prijs, en die prijs zijn wij als land gelukkig bereid te betalen. Dat schept wel de verplichting voor de politiek er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat zij die het meest kwetsbaar zijn, het meeste worden geholpen. Die verantwoordelijkheid nemen we met dit ongekende pakket. En met het prijsplafond voor de energierekening zorgen we ervoor dat mensen deze winter niet in de kou hoeven te zitten. Het kabinet moet zo snel mogelijk met de uitwerking komen voor dit sociale tarief, zodat mensen de zekerheid hebben dat de energierekening beheersbaar blijft.”

In crisis toch minder mensen in armoede

Door de combinatie van de plannen die zijn gepresenteerd op Prinsjesdag daalt het aantal mensen dat in armoede leeft met 454.000 ten opzichte van de eerdere raming van het CPB. Het aantal mensen dat in armoede leeft zal zelfs 126.000 lager komen te liggen dan in 2021.

Paternotte: “We zullen zien dat voor veel mensen 2023 nog steeds financieel een lastig jaar wordt. Maar het is goed nieuws dat in tijden van crisis we maatregelen kunnen nemen waardoor er 454.000 mensen minder in de armoede terechtkomen. Dat zijn meer mensen dan er in de gemeente Utrecht wonen. Dat zijn mensen die geen slapeloze nachten hebben omdat ze niet weten of ze de volgende dag nog wel boodschappen kunnen doen.”

Belasting eerlijker verdelen

De lasten worden eerlijker verdeeld. Grote bedrijven en mensen met veel vermogen gaan een eerlijker deel bijdragen, zodat de mensen die in de knel komen wat meer lucht krijgen. Het lage tarief van de vennootschapsbelasting gaat van 15% naar 19%, het belastingtarief over vermogen (box 3) gaat in stappen van 31 naar 34%. Ook worden belastingconstructies aangepakt, waarmee een half miljard euro wordt opgehaald. En met de solidariteitsheffing’ zorgen we ervoor dat overwinsten van bedrijven die winst maken doordat ze geld verdienen met energieproducten extra worden belast.

Paternotte: “Zeker in tijden van crisis is het goed om grote vermogens en bedrijven met winsten meer te laten betalen, en dat geld te gebruiken voor steun aan mensen die het moeilijk hebben. Zo verdelen we de belasting eerlijker. En het is ook gek als je meer geld verdient met het hebben van geld, dan met werken. Met de solidariteitsheffing zorgen we ervoor dat bedrijven die nu door de energiecrisis enorme winsten maken, ook extra bijdragen. Deze overwinsten geven we aan mensen die het wel nodig hebben. Zo proberen we te voorkomen dat mensen moeten kiezen tussen een warm huis of een warme maaltijd.”

Studenten 165 euro extra basisbeurs

In de bestaande plannen voor de basisbeurs krijgt een uitwonende student een beurs van 273 euro per maand. Met het voorstel op Prinsjesdag wordt de basisbeurs voor uitwonende studenten verhoogd met 165 euro per maand. Daarnaast maken studenten ook aanspraak op de verhoogde zorgtoeslag (+412 euro per jaar, 34 euro per maand), indien van toepassing huurtoeslag (203 euro per jaar, 17 euro per maand) en het hogere wettelijk minimumloon (+10%). Voor een uitwonende student met een bijbaan van 12 uur per week voor minimumloon komt dit al snel neer op bijvoorbeeld 50 euro per maand extra loon.

Paternotte: ”Deze Prinsjesdag hebben we specifiek aan studenten gedacht. Want deze groep jonge mensen valt vaak buiten de boot voor allerlei regelingen en potjes met geld. Met dit extra geld krijgen uitwonende studenten, die ook de last dragen van een hogere energierekening, extra steun. Zo kunnen zij zich beter richten op hun studie en hun toekomst.”