Nieuwe wet Loontransparantie ondertekend, lidstaten aan zet!

De nieuwe wet Loontransparantie is ondertekend. Europarlementariër Samira Rafaela heeft deze nieuwe wet uitonderhandeld namens het Europees Parlement. Samen met de voorzitter van het Europees Parlement en de Zweedse minister van Buitenlandse Zaken is de nieuwe Europese richtlijn Loontransparantie opgenomen in de officiële Europese wetgeving. Lidstaten hebben nu maximaal drie jaar de tijd om uitvoering te geven aan de nieuwe wet Loontransparantie.

Beeld: Daina le Lardic

Recht op informatie

De nieuwe wet is hard nodig omdat de aanhoudende genderloonkloof in Europa gemiddeld blijft hangen op 13%. Zonder nieuwe bindende maatregelen wordt deze kloof pas in 2086 gecorrigeerd. Met deze nieuwe wet hebben alle werknemers het recht op informatie. Dat betekent dat werknemers informatie mogen opvragen bij hun werkgever over het gemiddelde salarisniveau van hun functie, en uitleg over de bepaling. Kandidaten in de laatste fase van sollicitatierondes krijgen deze informatie ook. Werkgevers mogen geen clausules over geheimhouding van salaris in contracten opnemen, en je mag ook niet meer worden gevraagd naar je vorige salaris. Aanvullend wordt er bij vacatureteksten en functietitels goed gekeken of deze neutraal worden opgeschreven om het sollicitatieproces zo inclusief mogelijk in te richten. De bewijslast ligt voortaan ook bij de werkgevers, en niet meer bij de werknemer.

100+ werknemers

Daarnaast moeten bedrijven met meer dan 100 werknemers voortaan ook rapporteren over de gender loonkloof binnen hun bedrijf. Bedrijven met meer dan 250 werknemers doen dit ieder jaar. Bedrijven met minder werknemers doen dit om de drie jaar. Wanneer er een loonkloof van 5% of meer wordt gevonden, moeten bedrijven correctieve maatregelen nemen om deze kloof te dichten. Lidstaten kunnen boetes uitdelen aan bedrijven die deze regels breken.

Intersectionaliteit

In deze wet wordt voor het eerst in Europese wetgeving referentie gemaakt naar intersectionele discriminatie, en mag de rechter dit als verzwarende factor meenemen bij loondiscriminatiezaken. Ook worden non-binaire mensen voor het eerst expliciet meegenomen in de wet.

Samira Rafaela: “Vandaag is een historische dag, de laatste handtekeningen zijn geplaatst en dat betekent dat de lidstaten aan zet zijn om de nieuwe wet te implementeren. Ik heb twee jaar hieraan gewerkt en met als resultaat dat de nieuwe wet ervoor gaat zorgen dat vrouwen eerlijk worden beloond. Hoewel het recht op gelijke behandeling altijd al bestond, werd het helaas niet altijd nageleefd. Bedrijven worden nu gedwongen om hun verantwoordelijkheid te nemen. Het is mijn oprechte hoop dat een nieuwe generatie Europese vrouwen nooit meer geconfronteerd zal worden met onrechtvaardige loonverschillen.”