Doorbraak: beter pensioen stap dichterbij

Een belangrijk moment. De nieuwe pensioenwet is aangenomen in de Tweede Kamer. En dat was hard nodig. De kans op een beter pensioen komt zo sneller dichterbij. Een belangrijke stap vooruit voor mensen die al van hun welverdiende pensioen genieten, werken of nog moeten gaan werken. Marijke van Beukering-Huijbregts: “Ons oude pensioenstelsel is nu zelf toe aan pensioen.”

Oude pensioenstelsel piept en kraakt

De noodzaak voor een nieuw pensioenstelsel is duidelijk. De wereld heeft niet stilgestaan. En het huidige stelsel, dat stamt uit 1954, piept en kraakt aan alle kanten. Het sluit niet meer aan bij deze tijd. Dankzij de gestegen levensverwachting worden we met elkaar gelukkig steeds ouder, maar daardoor willen we ook steeds langer pensioen ontvangen. En door de vergrijzing blijven er naar verhouding steeds minder mensen over die deze pensioeninleg op kunnen brengen. Ook maken de veranderingen op de arbeidsmarkt dat ons oude pensioenstelsel niet goed meer functioneert. Mensen werken vaak niet meer hun hele carrière lang bij dezelfde werkgever. Maar nu is het soms moeilijk om het opgebouwde pensioen bij de ene werkgever volledig mee te nemen naar een nieuwe werkgever.

Ook zit al het pensioen nu nog in één grote pot, waarvan onduidelijk is welk bedrag precies bij wie hoort. Dat maakt het pensioen niet alleen ondoorzichtig, maar ook oneerlijk. Het oude stelsel was ooit het beste pensioenstelsel ter wereld, maar het vertrouwen was bij alle groepen verdwenen. Jonge werkenden betalen wel pensioenpremie, maar weten niet of er straks nog voldoende pensioen voor hen over blijft. En aan gepensioneerden is een pensioen beloofd dat meegroeide met de economie. Maar omdat pensioenfondsen flinke buffers moeten aanhouden, kunnen zij de pensioenen amper verhogen. Kortom: een hervorming is keihard nodig. Want als je vijf dagen in de week werkt, gaat daarvan één dag naar je pensioen. Het gaat dus om veel geld en het is belangrijk dat dit goed geregeld is.

Marijke: “We brengen het pensioenstelsel naar het heden, en maken het klaar voor de toekomst. Een koopkrachtiger pensioen voor gepensioneerden, maar ook voor hun kleinkinderen. Zodat we in de komende jaren opnieuw voor de titel ‘beste pensioenstelsel ter wereld’ kunnen gaan.“

Op naar een modern pensioen

Het pensioenakkoord was een revolutionaire samenwerking tussen vakbonden en werkgevers. Die stap werd ingezet door oud-D66-minister Wouter Koolmees. De afgelopen jaren is hard gewerkt om dit pensioenakkoord zorgvuldig om te zetten naar een wet.

In het nieuwe stelsel wordt het pensioen persoonlijker. Iedereen krijgt een eigen pensioenpotje. Omdat hierin altijd duidelijk is wat je hebt opgebouwd, past het beter bij de arbeidsmarkt van nu. Zodra je overstapt naar een nieuwe werkgever, neem je jouw opgebouwde pensioen moeiteloos mee. Daarnaast krijgen jongeren een beter pensioencontract, waarin zij eerlijker pensioen opbouwen over de waarde van hun inleg.

Volgens berekeningen van de DNB kan de overstap naar het nieuwe stelsel betekenen dat het pensioen van bijna-gepensioneerden gemiddeld 9% hoger wordt – dat kan op basis van de huidige cijfers zo’n €120 per maand voor een gemiddeld pensioen zijn. De nieuwe wet zorgt ervoor dat het pensioen eerder kan meegroeien met de economie, terwijl dalingen zoveel mogelijk worden voorkomen door de inzet van collectieve reserves. Uiteindelijk zullen de uitkomsten afhangen van de keuzes die pensioenfondsen per sector maken.

Zorgvuldige behandeling stond voorop

De behandeling van deze nieuwe pensioenwet nam veel tijd in beslag. Door voorstellen van zowel coalitie- als oppositiepartijen ligt er een goede wet. Nu is de Eerste Kamer aan zet. Zodra de wet ook daar wordt aangenomen, kan de stelselherziening in juli 2023 beginnen. Per sector worden afspraken gemaakt over de nieuwe pensioenregeling door sociale partners. Pensioenfondsen hebben dan tot 1 januari 2027 om de pensioenen van hun deelnemers over te brengen naar het nieuwe stelsel. Tijdens dit ‘invaren’ houdt de Tweede Kamer een vinger aan de pols.