Vragen van D66 aan de burgemeester en wethouders van Roermond

Partijen in de gemeenteraad kunnen vragen stellen aan de burgemeester en wethouders. In Roermond noemen we dit Artikel 43 vragen. Op deze pagina staat een overzicht van vragen die we gesteld hebben.

Er is een groot verschil in de
kwaliteit van de huisvesting van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. En gaat Roermond naar rato asielzoekers opvangen?

Onze vragen over huisvesting
Thermostaat op 17

Na onze vragen uit 2021 gaf het college aan met een pakket maatregelen te komen om energiearmoede te bestrijden. Tot nu toe is onbekend welke maatregelen dat zijn. Lees onze aanvullende vragen in deze memo.

Onze vragen over energiearmoede

Bent u net als D66 Roermond van mening dat het gepast is om de slachtoffers van de heksenvervolgingen in Roermond eerherstel te bieden met een postuum eerherstel?

Onze vragen over eerherstel

Het besluit kan grote gevolgen hebben voor nieuwbouw, waaronder flatgebouwen, maar ook de aansluitingen voor scholen, supermarkten, etc.

Onze vragen over het stroomnet

Website van Gemeente Roermond

Alle vragen van alle partijen en de antwoorden zijn te vinden op deze openbare website: https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/721f575b-bb07-4c09-b4b2-5477550c9bbf

Een overzicht van alle bestuurlijke agenda’s en documenten staat hier: https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl