Vragen van D66 aan de burgemeester en wethouders van Roermond

Partijen in de gemeenteraad kunnen vragen stellen aan de burgemeester en wethouders. In Roermond noemen we dit Artikel 43 vragen. Op deze pagina staat een overzicht van vragen die we gesteld hebben.

D66 is benieuwd in hoeverre er op dit moment een directe relatie is tussen de EU en Roermond en of er mogelijkheden zijn om die relatie te verbeteren.

EU Belang

Een hoge vaccinatiegraad is essentieel voor het tegen gaan van de verspreiding van ernstige infectieziekten.

Vaccinatiegraad

D66 wil dat er gericht aandacht komt om straatintimidatie tegen te gaan in Roermond.

Straatintimidatie

Wij zijn wel benieuwd welk concreet beleid de gemeente Roermond uitvoert om lhbtiq+-ers zich in Roermond veilig te laten voelen en te laten zien dat iedereen zichzelf mag en kan zijn.

Vragen lhbtiq+ rechten

WijZijnMaasniel heeft een enquête gehouden in Maasniel. Eén van de conclusies is dat de inwoners zich afvragen waarvoor dit plein dient. Tijd
om na te denken over andere gebruiks- of inrichtingsmogelijkheden.

  • De antwoorden staan hier
Vragen over Plein 1999

Luchtverontreiniging in Limburg veroorzaakt nog steeds schade aan de gezondheid blijkt uit het onderzoek van beide Limburgse GGD’en. Gaat Roermond eindelijk meedoen aan het Schone Lucht Akkoord?

Vragen over luchtkwaliteit
Thermostaat op 17

Na onze vragen uit 2021 gaf het college aan met een pakket maatregelen te komen om energiearmoede te bestrijden. Tot nu toe is onbekend welke maatregelen dat zijn. Lees onze aanvullende vragen in deze memo.

Onze vragen over energiearmoede

Website van Gemeente Roermond

Alle vragen van alle partijen en de antwoorden zijn te vinden op deze openbare website: https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Details/721f575b-bb07-4c09-b4b2-5477550c9bbf

Een overzicht van alle bestuurlijke agenda’s en documenten staat hier: https://roermond.bestuurlijkeinformatie.nl