Gezond Roermond met spelen, bewegen en sporten

Spelen, bewegen en sporten zijn onontbeerlijk voor ieders gezondheid. Als voldoende Roermondenaren daar individueel voldoende aandacht aan besteden, heeft dat ook een positief effect op onze totale gemeenschap. Nog niet voor iedereen is het al een gewoonte zelf actief aan gezondheid te werken. D66 zet sterk in op het stimuleren van bewegelijkheid.

Beeld: Mira Arts

Wat we gaan doen

01. Sportaccommodaties

De sportaccommodaties in Roermond zijn veelal verouderd. Vernieuwing of modernisering is nodig. Daarbij moet wel gekeken worden naar de mogelijkheid om tot slimmere oplossingen te komen. Het combineren van openbare accommodaties en sportfaciliteiten voor het onderwijs biedt zeker mogelijkheden.
Los van binnensport-faciliteiten streeft D66 naar meer mogelijkheden voor buitensport, bijvoorbeeld door een daarvoor geschikte inrichting van de openbare ruimte.

02. Sport en bewegen in de openbare ruimte

Spelen, bewegen en sporten gebeuren georganiseerd en ongeorganiseerd. Het georganiseerde verband, waarin vrijwilligers het mogelijk maken dat er in verenigingsverband aan gezondheid wordt gewerkt, is voor iedereen waardevol.
D66 ziet echter ook een verandering: er is steeds vaker de behoefte of zelfs de enige praktische mogelijkheid om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen en op een tijdstip dat het het beste uitkomt. D66 wil actief inspelen op inspeelt door zones hiervoor geschikt te maken. Gamification (het gebruiken van spel- en speeltechnieken om gedrag op een positieve wijze te beïnvloeden) kan helpen om op een speelse manier beweging te stimuleren – denk hierbij aan de belijning van een atletiekbaan in een park. Bij herinrichting van de openbare ruimte en nieuwbouw is aandacht voor een omgeving die uitnodigt tot bewegen (bv door goede voetpaden, verlichting, calisthenics, etc.).

03. Bewegen en spelen

D66 opteert voor – goed onderhouden – paden om te fietsen of te wandelen. Voor skeeler- en ruiterpaden. Voor skateplekken, basketbalpleintjes. En vooral voor voldoende parken en parkjes waarin op volop gespeeld en verbleven kan worden. D66 wil de mogelijkheden verkennen om, in samenspraak met buurtbewoners, straten tijdelijk af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, bijvoorbeeld op woensdagmiddag.

04. Iedereen

Voor iedereen is voldoende (dagelijks) beweging van belang. Daarvoor zijn faciliteiten alleen niet voldoende. Stimuleren en promoten, gebruik maken van mogelijkheden die zich kunnen voordoen bij onderhoud, herinrichting of aanleg nieuwe locaties. Mogelijkheden om spelen, bewegen, sporten en actieve mobiliteit een betere plaats te geven. Een plaats die recht doet aan het belang daarvan. Ook financieel dient sport voor elke inwoner toegankelijk te zijn.

05. Doelgroepen

D66 erkent dat er geen ‘gemiddelde Roermondenaar’ bestaat. Zeker ook bij spelen, bewegen en sporten zal er zo veel mogelijk aandacht moeten worden gegeven aan de verscheidenheid aan inwoners. Zodat zoveel mogelijk mensen ieder naar eigen mogelijkheden kunnen deelnemen.

06. Gezonde jeugd

Basisscholen sluiten zich, met steun van de provincie en de gemeente, aan bij De Gezonde Basisschool van de toekomst, om het belang van gezond eten en voldoende bewegen en sporten het klaslokaal in te brengen. Ook wordt actief onderwijs ondersteund (“Zitten is het nieuwe roken”). D66 gaat het gesprek aan met onderwijsinstellingen over de mogelijkheden (denk aan staand of in buitenlessen) en legt verbindingen met sportorganisaties. Daarmee willen we vanaf groep 1 tot en met de laatste klas van de middelbare school meer ruimte en bewustwording voor beweging en sport op school.

07. Actief blijven voorlichten

D66 vindt voortzetting en waar mogelijk verbetering van voorlichting over de negatieve effecten van roken, verkeerde voeding, alcohol en andere drugs een noodzakelijkheid.

08. Faciliteren

Sport wordt door sportverenigingen in de regel op diverse niveaus aangeboden en zowel competitief als meer recreatief georganiseerd voor leden. D66 is voorstander van het faciliteren van de georganiseerde sport. Vrijwilligers zijn voor deze verenigingen onmisbaar. D66 wil dat de gemeente dit erkent en vrijwilligers op gepaste wijze ondersteunt. D66 wil ook dat vertegenwoordigers van de ongeorganiseerde sport betrokken worden bij het opzetten van lokaal sportbeleid. Ook wordt synergie gezocht tussen bijvoorbeeld sportaccommodaties en welzijnsinstellingen en scholen.

09. Rookvrije samenleving

D66 ondersteunt de ambitie van een rookvrije generatie. D66 wil dat alle terrassen, sportaccommodaties en alle openbaar toegankelijke speeltuinen rookvrij worden.

10. Park & Bike

Roermond wordt veel bezocht per auto. D66 wil door een Park & Bike locaties langs de toegangswegen stimuleren dat de laatste 2 tot 3 km actief wordt afgelegd. Dit stimuleert beweging en draagt ook bij aan het verminderen van de parkeerdruk.

11. Wandelaars: toeristische doelgroep

Langs de Roer in Duitsland is een wandel- / fietspad de Ruhrfahrradweg, langs grote stukken aangelegd: D66 wil dit pad doortrekken van de Duitse grens door de stad en Voorstad tot de monding in de Maas. Dit zal veel extra wandelaars trekken. Hetzelfde geldt voor de Swalm. We willen de kansen benutten meer fiets- en wandelroutes te ontwikkelen.

12. Mountainbikers

D66 wil samen met de buurgemeenten in Nederland en Duitsland en samen met MTB-verenigingen mountainbikeroutes ontwikkelen. Dit biedt de mogelijkheid kwetsbare natuurgebieden te beschermen.