Frits Stevens

Frits Stevens - Beeld: Fotostudio Carreno / D66 Roermond

Ik ben Frits Stevens en nu zo’n anderhalf jaar voorzitter van D66 Roermond. Ik ben inmiddels gepensioneerd, maar ik wil graag waar mogelijk D66 ondersteunen.
Ik ben civiel ingenieur, heb 10 jaar bij Rijkswaterstaat gewerkt als verkeerseconoom, daarna 10 jaar in ontwikkelingslanden als adviseur en aansluitend in diverse management en directie functies in adviesbureaus (DHV-Haskoning, Sweco-Grontmij). Van 2003 tot en met 2010 ben ik in Roermond directeur geweest van het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Ik woon sinds 2003 met mijn echtgenote met heel veel plezier in Roermond. Graag wil ik, waar mogelijk, mijn kennis en ervaring maatschappelijk inzetten, vandaar ook mijn rol als voorzitter van D66 Roermond.

  • 78 jaar
  • Roermond

In mijn visie zijn de kernwaarden voor een voor burgers, optimale samenleving, al heel lang vrijheid, gelijkheid en broederschap. Voor deze begrippen bedenken we om de zoveel tijd weer nieuwe woorden als inclusieve samenleving, participatie, etc. maar heel veel in wat we nastreven verandert de afgelopen 250 jaar niet zo veel. Ik herken in D66 al sinds haar oprichting (en ik ben in 1968 lid geworden) dat ze van alle politieke partijen in Nederland het dichtst maar ook het standvastigst deze waarden als leidraad heeft. Vandaar mijn motivatie om me in te zetten voor D66 en op die wijze bij te dragen aan een voor burgers aantrekkelijk en beschermende samenleving met een goed en eerlijk functionerende democratie en een dienstbare overheid.