Verkeer en actieve mobiliteit

De binnenstad is tot nu toe steeds aangepast aan het autoverkeer. Maar er wonen steeds meer mensen op een klein oppervlak. Daarom kiest D66 in plaats van de auto voor actieve mobiliteit en in plaats van een autoparkeerplaats vaker voor groen.
De verbrandingsmotoren produceren niet alleen lawaai maar ook CO2, stikstofoxides en fijnstof, waarvan we de schadelijke effecten kennen. Daarom wil D66 deze buiten de woonbuurten houden.
Elke verplaatsing begint met lopen. Daarna kiest men het volgende vervoersmiddel. In die keten heeft een auto in de stad steeds vaker een langere reistijd dan de fiets, zeker in Roermond. Een fiets gaat van deur tot deur, goedkoop, zonder uitlaatgassen, beweging is gezond en op de plek van een auto kun je 10 fietsen stallen. D66 streeft naar optimalisatie van de infrastructuur voor actieve mobiliteit.

Beeld: Mark Arts

Wat we gaan doen

01. De fiets

De drukte in de bebouwde openbare ruimte neemt nog steeds fors toe. D66 zet zich in om verplaatsingen per fiets zo aantrekkelijk mogelijk te maken.

02. Gratis fietsenstallingen

D66 maakt zich sterk voor behoud en waar mogelijk uitbreiding van gratis fietsparkeren.

03. 30 km zones en fietsstraten

Er zijn in de gemeente Roermond nog steeds woongebieden die formeel 30 km gebied zijn, maar waar de inrichting nog niet volgens de regels voor 30 KM is. D66 wil dit de komende periode systematisch aanpakken. Ook wil D66 onderzoeken of wegen kunnen worden ingericht als fietsstraat, waarbij auto’s te gast zijn. Zo bevorderen we de verkeersveiligheid en stimuleren we lopen en fietsen. Laten we beginnen in de omgeving van scholen.

04. Onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties

Na een gemeentebrede inventarisatie naar plaatsen waar onoverzichtelijke en / of gevaarlijk verkeerssituaties voorkomen wordt een planning gemaakt om deze in hoog tempo aan te pakken en te verbeteren, zodat het verkeer veiliger wordt voor alle gebruikers.

05. Elektrische fietsen

Dankzij de elektrische fiets is woon-werkverkeer nu tot 15 km enkele reis goed mogelijk. Voor recreatie wordt al gauw gerekend met afstanden tot 40 km. Ook in Duitsland groeit de verkoop van e-bikes snel en zien we hier steeds vaker Duitse gasten. Daarom wil D66 voor eigen burgers en de gasten meer laadpalen en snelfietsroutes van Venlo via Roermond naar Sittard en Weert. Ook wil D66 aansluiten op de fietsverbinding Groote Peel – Mönchengladbach. Daarbij wordt het NS-station aangehaakt.

06. Deelauto’s en deelfietsen

D66 wil onderzoeken hoe we deelauto’s en deelfietsen bevorderen in combinatie met de gemeentelijke parkeergarages.

07. Parkeernormen bij nieuwe projecten

Zeker bij nieuwbouwprojecten kunnen parkeernormen worden aangepast aan meer gebruik van deelauto’s. De bespaarde ruimte kan beter worden benut voor bijvoorbeeld groen of sport en spel. Steeds meer projectontwikkelaars bieden in plaats van parkeerplaatsen een abonnement aan op een deelauto met gereserveerde parkeerplaats. D66 wil dit soort ontwikkelingen bevorderen en faciliteren. Nieuwbouwwijken worden aangesloten op het OV-net, OV-locaties krijgen voldoende fietsenstallingen.

08. Spoorverbindingen

D66 zet zich in voor betere spoorverbindingen, zowel de elektrificatie en dubbelspoor naar Nijmegen als betere spoorverbindingen met bijvoorbeeld Mönchengladbach. Het tracé van de IJzeren Rijn is hierbij geen optie. Ook neemt Roermond actief deel aan de regionale lobby voor rechtstreekse internationale verbindingen naar Aken (via Heerlen) en naar Luik (via Maastricht).