Amendementen

Als een partij de tekst van een voorgenomen besluit of plan van het college van Burgemeester en Wethouders wilt veranderen, kun je een amendement (‘wijziging’) indienen. Via een amendement kun je ook een voorgenomen budget veranderen. Als de gemeenteraad het amendement aanneemt, moet het college het overnemen.

Op deze pagina houden we een overzicht bij van onze amendementen.

Amendement Legesverordening 2023: Wijziging
geslachtsregistratie burgerlijke stand

Wij stellen voor dat de kosten van transgenders voor een deskundigenverklaring, wijziging geslachtsregistratie burgerlijke stand en de kosten voor een Nederlandse identiteitskaart/paspoort volledig door de gemeente vergoed worden. Nijmegen gaf het goede voorbeeld.

De formele tekst van het voorstel staat hier.

Beeld: Mark Arts

Parkeerbelasting voor het eerste uur in Vrijveld en Roermondse Veld

Wij stellen voor om betaald parkeren gedurende het eerste uur in het Vrijveld en Roermondse Veld in 2023 en verder niet in te voeren en de huidige situatie (eerste uur gratis parkeren) vanaf 1-1-2024 definitief te maken.

De formele tekst van het voorstel staat hier.

Parkeren bij winkels Veld

Beeld: Michael Kalthoff

Nieuwe reserveclaim sociaal domein

Het college stelde voor om een nieuwe reserveclaim voor het sociaal domein in te stellen terwijl die pas was afgeschaft. Ook zou de raad dan geen zeggenschap hebben over de bestedlingen binnen die claim.

Het amendement had de steun van alle oppositie partijen maar werd niet aangenomen door de coalitie.

De formele tekst van het voorstel staat hier.

Beeld: Gemeente Roermond