Chrit Achten

Chrit Achten - Beeld: Fotostudio Carreno / D66 Roermond

Mijn hele arbeidzame carrière heb ik doorgebracht in het primaire onderwijs. Eerst als onderwijzer aan de Theresiaschool in het Roermondse Veld. De langste periode, bijna 30 jaar, als directeur van openbare basisschool De Brink, toen de enige openbare school in Roermond. In 1992 was ik de oprichter van de AZC-school De Brink in de toenmalige kazerne. Verder was ik voorzitter van het directeurenberaad in Roermond, algemeen directeur van SPOR en lid van het CvB van stichting Swalm en Roer.
Ruim 50 jaar voorzitter van volleybalclub Net-In, waarvan bijna 50 jaar als actief volleyballer. Woon nu ruim 45 jaar in Maasniel en ben daar actief geweest op de bontje aovend van de Katers, ben lid van WijZijnMaasniel en als zodanig grondlegger van het eerste Tiny Forest ‘Neelder Bos’, medeorganisator van de historische rondleidingen door Maasniel.
Ik ben in 2008 lid geworden van D66.

  • 77 jaar
  • Roermond
  • Roermond

Kansenongelijkheid.
Nederland is een van de welvarendste landen ter wereld. Toch moeten wij constateren dat, zeker in en straks na coronatijd, het aantal mensen dat in armoede leeft, toeneemt. Vooral voor onze kinderen is deze periode, met het sluiten van de scholen, funest. Niet voldoende aandacht, stress, geen vriendjes, geen controle, geen begeleiding, geen Nederlands (allochtone gezinnen), geen (eigen) ruimte, ongezonde voeding, geen ondersteuning bij huiswerk. De achterstand van deze groep neemt alleen maar toe, met alle gevolgen voor hun toekomst. Cijfers geven dit overduidelijk aan.
De gemeente Roermond doet onmiskenbaar veel om deze problemen aan te pakken. Toch blijft nog een groot aantal jeugdigen verstoken van deze hulp. D66 streeft naar een ‘rijke schooldag’ waarin na schooltijd aandacht wordt besteed aan sport, cultuur, muziek, maar vooral aan gratis studiebegeleiding. Dat laatste kan de ultieme oplossing voor jongeren zijn die het schoolspoor bijster raken.

Lievelingsplek in Roermond (en waarom?)

Café Willems oftewel De Sirk. Al decennia lang sluiten we daar onze volleybaltraining af met een pilsje. De hele (wereld)politiek wordt doorgenomen, we weten alles beter dan de rest
van Roermond, lief en leed wordt gedeeld en er wordt flink ‘geaajhoord’. Soms tot in de kleine uurtjes.