Dit is ons verkiezings-programma voor 2022!

Beeld: Mira Arts

De titel ‘Kansenmakers. Vandaag en morgen.’ geeft aan hoe D66 Roermond tegen de toekomst aankijkt. Zoals altijd positief en realistisch! Er is veel bereikt. We willen nog veel meer voor elkaar krijgen. Het is tenslotte de uiteindelijke doelstelling van goede politiek om het leven van mensen steeds net iets beter helpen maken. We zijn trots op wat we al hebben kunnen doen. We kunnen niet wachten om de volgende stappen te zetten en al die kansen aan te pakken die voor ons liggen. Dit programma geeft een beeld waar we in de komende periode mee aan de slag willen gaan.

D66 is optimistisch. Roermond is een sterke stad met een historie om trots op te zijn. Het is onze taak dit voort te zetten. Om nieuwe oplossingen in kaart te durven brengen. Om te fantaseren en te dromen over onze toekomstige gemeente. Om in beweging te komen om die te realiseren. Om kansen te creëren en kansen te pakken. Vandaag en morgen. Ook de komende periode zet D66 zich in voor een sterk Roermond. Roermond heeft een sterk D66 nodig!

De titel ‘Kansenmakers. Vandaag en morgen.’ geeft aan hoe D66 Roermond tegen de toekomst aankijkt. Zoals altijd positief en realistisch! Er is veel bereikt. We willen nog veel meer voor elkaar krijgen. Het is tenslotte de uiteindelijke doelstelling van goede politiek om het leven van mensen steeds net iets beter helpen maken. We zijn trots op wat we al hebben kunnen doen. We kunnen niet wachten om de volgende stappen te zetten en al die kansen aan te pakken die voor ons liggen. Dit programma geeft een beeld waar we in de komende periode mee aan de slag willen gaan.

In dit programma zijn veel praktische punten te vinden. Wat ook van belang blijft is vanuit welke uitgangspunten D66 Roermond aan het werk is. Het eigen, algemene D66 gedachtengoed, onze eigen identiteit. Op landelijk niveau worden onze drijfveren weergegeven in de ‘vijf richtingwijzers’:
o Vertrouw op de eigen kracht van mensen
o Streef naar een harmonieuze en duurzame samenleving
o Denk en handel internationaal
o Koester de grondrechten en gedeelde waarden
o Beloon prestatie en deel de welvaart

Deze uitgangspunten zijn geen dogma’s. Ze geven wel de achtergrond van waaruit we onze afwegingen en keuzes maken. In de wetenschap dat we te maken hebben met een veel-partijen stelsel en een ingewikkelde samenleving. En dat we op lokaal niveau praktische keuzes moeten maken, zoveel mogelijk in samenspraak met de bewoners van onze stad.
Zo gaan we met elkaar op zoek gaan naar nieuwe kansen, voor iedereen. En willen daar vervolgens heel direct en concreet vorm aan geven. De afgelopen periode moest, noodgedwongen, nog veel tijd, geld en energie besteed worden aan herstel en consolidatie. De uitdaging is om het vertrouwen en optimisme in de gemeenteraad en het bestuur van de stad te versterken. Er is zoveel ruimte voor verbetering als we elkaar de ruimte maar gunnen om onze passies te (her)ontdekken, onze talenten steeds verder te ontwikkelen en onze weerbaarheid te vergroten. Kortom: een nieuw begin.

D66 is optimistisch. Roermond is een sterke stad met een historie om trots op te zijn. Het is onze taak dit voort te zetten. Om nieuwe oplossingen in kaart te durven brengen. Om te fantaseren en te dromen over onze toekomstige gemeente. Om in beweging te komen om die te realiseren. Om kansen te creëren en kansen te pakken. Vandaag en morgen. Ook de komende periode zet D66 zich in voor een sterk Roermond. Roermond heeft een sterk D66 nodig!

Namens team D66 Roermond
Lijsttrekker Michael Kalthoff

Voorwoord Sigrid Kaag

Geachte lezer,
Voor u ligt een programma gebaseerd op de urgentie van dit moment. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak onze leefomgeving te beschermen tegen de verwoestende effecten van de opwarming van de aarde. Meer dan ooit voelen wij de noodzaak om de groeiende kloof tussen arm en rijk, tussen diegenen met kansen en diegenen zonder kansen te dichten.
De oplossingen die wij aandragen zijn geworteld in een lange politieke traditie. Want D66 is niet alleen een pragmatische, maar ook een sociaalliberale partij. Wij zijn ervan overtuigd dat mensen alleen vrij kunnen zijn als de overheid gelijke kansen schept voor iedereen.
Dat betekent dat wij genoeg huizen willen bouwen om voor iedereen een passende en betaalbare plek te kunnen bieden. Wij willen dat leraren, verpleegkundigen, agenten en al die anderen die werk doen voor de samenleving kunnen wonen in de wijk waar ze werken. Wij willen dat uw wijk groener wordt, met schone lucht en schoon water voor iedereen. Wij willen dat uw kinderen naar een school gaan waar ze met passie en aandacht worden voorbereid op de wereld zoals die is. Wij willen dat uw kinderen aanspraak kunnen maken op huiswerkbegeleiding, sport, kunst en muziek – ook als u dat zelf niet kunt betalen. En wij willen meer wijkagenten, zodat u zich veilig voelt in de buurt.
Wat u niet in dit verkiezingsprogramma zal teruglezen, maar wel van ons mag verwachten, is dat we radicaal denken verbinden aan gematigd handelen. Wij willen de vrijheden van het moderne Nederland uitbreiden voor zoveel mogelijk mensen, maar geven ons rekenschap van het feit dat wat voor de een waarde is kan botsen met de belangen van de ander. Wij vinden daarom kracht in het compromis.
Er staat veel op spel. Wilt u dat Roermond meedoet in de strijd tegen de opwarming van de aarde? Wilt u dat het onderwijs zo goed wordt dat alle mensen tot hun recht kunnen komen? Wilt u nieuwe politiek, die omkijkt naar anderen en verder kijkt naar morgen? Dan heeft u het juiste programma opengeslagen.

D66 heeft u nodig. Daarom vragen wij uw vertrouwen.

Hartelijke groet en veel leesplezier,
Sigrid Kaag

Downloaden

Via de bovenstaande blokken heb je direct toegang tot de verschillende hoofdstukken.
Wil je liever het hele programma bekijken als document? Dan zijn er twee versies beschikbaar:

Verkiezingsprogramma D66 2022-2022
Verkiezingsprogramma D66 2022-2022 voor mensen met een visuele beperking