Contact met D66

Landelijk Bureau D66

Het Landelijk Bureau is verantwoordelijk voor de organisatorische kant van de partij en voert vele taken uit die noodzakelijk zijn voor het functioneren van D66. Zij treedt dienstverlenend op voor de leden, afdelingen en regio’s en is verantwoordelijk voor alle verenigingszaken. Op het Landelijk Bureau werken ongeveer 30 mensen die bij de partij in dienst zijn. In campagnetijd worden extra medewerkers ingezet.

Bezoek- en postadres
Landelijk Bureau D66
Lange Houtstraat 11
2511 CV Den Haag

Telefoonnummer
070-3566066

Vertrouwenspersonen D66

Iedereen moet zich veilig kunnen voelen bij D66. Mochten zich problemen voordoen, is veel op te lossen door een goed en veilig gesprek. Dat laat de dagelijkse praktijk zien. Maar er kan ook sprake zijn van ongewenste omgangsvormen of een andere (mogelijke) integriteitsschending waarbij dat lastiger is. Dan is het belangrijk dat je je verhaal kwijt kan en er waar nodig een onderzoek opgestart kan worden. Dat kan binnen onze partij op verschillende plekken en in alle veiligheid.

Alle informatie staat op de landelijke website van D66: https://d66.nl/vereniging/integriteit-en-verantwoord-gedrag/