“Nieuwe fase coronacrisis vraagt nieuwe aanpak”

D66-leider Sigrid Kaag wil de aanpak van de coronacrisis hervormen en verbreden, zei ze vanavond bij EenVandaag. Dit is volgens haar nodig om economische, maatschappelijke en sociale problemen meer aandacht te geven. Op dit moment adviseert vooral het Outbreak Management Team de politiek over de aanpak van de crisis. Kaag wil dat er daarnaast een Maatschappelijk en Economisch Team wordt ingesteld dat ook onafhankelijk adviezen geeft

18.02.2021

“We moeten sterker uit deze crisis komen. Daarom verdienen de schaduwcrises achter de coronacrisis meer aandacht, zoals de leerachterstanden, andere ziektes dan corona, psychische problemen en economische noden.”

Sigrid Kaag

Kaag: “Inmiddels duurt de coronacrisis al een jaar. De medische kant daarvan krijgt zeer veel aandacht, en terecht. Daar kwam een economische crisis bij. En nu ook een sociale crisis. In deze cruciale fase moet de politiek zich ook op het hoogste niveau ontfermen over de economische en sociale problemen die door de coronacrisis zijn ontstaan. Ons onderwijs, de psychische gesteldheid van jongeren en ouderen en de problemen van ondernemers verdienen meer perspectief naarmate de coronacrisis langer duurt. Nu is het moment, de samenleving snakt naar een bredere aanpak.”

Kaag ziet dat de signalen uit de samenleving breder en luider worden. Ze verwijst onder meer naar de oproep van de drie planbureaus vandaag: “De oproep van de drie planbureaus is ons uit het hart gegrepen: dit is een cruciale fase, waarbij wegingen moeten worden verbreed. Dit maatschappelijke en economische team moet net zoals het OMT regulier bijeenkomen en de politiek adviseren. De advisering van het OMT is van grote waarde en helpt zeer bij de corona-aanpak. Daarom wil ik eenzelfde waardevol team, geleid door een gezaghebbend persoon uit de wetenschappelijke of economische wereld. Te denken valt aan mensen als Robbert Dijkgraaf, Louise Fresco, Kim Putters of Klaas Knot.”

Mensen kunnen tegen een stootje en zijn bereid strenge maatregelen en adviezen te respecteren, maar tijd is volgens Kaag hierin wel een belangrijke factor. “Een paar maanden beperkingen is eenvoudigweg iets heel anders dan inmiddels meer dan een jaar, zeker voor onze jongeren en kwetsbaren. De politiek richt zich uiteraard op het welzijn van alle Nederlanders, maar de verschillende crisis raken wel verschillende groepen. Corona raakt vooral de ouderen. Het merendeel van de dodelijke slachtoffers zijn 70-plussers. Terecht dat bij de bestrijding van het virus daarom als eerste wordt gekeken hoe we ouderen en andere kwetsbaren kunnen beschermen. De crises die nu naast Corona ontstaan raken sommige mensen ook harder dan andere. Jongeren worden het meest getroffen door de sociale isolatie en het staken van fysiek onderwijs. We moeten naast de inzichten van het OMT over wat maatregelen betekenen voor de besmettelijkheid van het virus, de zogenoemde r-waarde, ook steeds inzichten krijgen in wat maatregelen betekenen voor bijvoorbeeld leerachterstanden, depressies onder jongeren of eenzaamheid onder oudere mensen. En dan is het uiteindelijk aan de politiek om op basis van beide adviezen een besluit te nemen.”

Tijdens de crisis heeft de politiek anders dan in de kredietcrisis het sociaaleconomische beleid volledig omgegooid. De steunpakketten van ongekende omvang hebben ervoor gezorgd dat de werkloosheid niet is geëxplodeerd en dat er geen golf van bedrijfsfaillisementen kwam. Kaag: “Naast de uitbraak van corona ontstaan steeds meer economische en sociale problemen. We steunen en stutten de economie door goed werk van collega’s Hoekstra, Koolmees en Van ’t Wout. Zo redden we veel banen en bedrijven. Het gesprek moet nu meer en meer gaan over de vraag: hoe verdienen we ons geld de komende jaren terug? En met welke nieuwe banen? De economie van na corona gaat anders zijn dan ervoor. De Nederlandse economie kan de klap van de huidige lockdown hebben, maar we moeten wel klaar staan voor de groei en banen die hierna komen. Naast de bestrijding van het virus moeten we alle wetenschappelijk kennis mobiliseren om weer uit de startblokken te komen. Onze ondernemers willen perspectief van de politiek. Dit Maatschappelijk en Economisch Team kan ook daarbij van grote waarde zijn.”