Congres 119

Op het congres worden allerlei besluiten genomen over de toekomst van onze partij en vereniging.

Definitieve begroting 2024

De begroting 2024 is op Congres 118 vastgesteld op basis van het toenmalig zeteltal. Daarbij zijn scenario’s opgesteld voor verschillende uitkomsten van de verkiezingen. Dit is destijds toegelicht door de Penningmeester en de Financiële Commissie.
Bijgevoegd vind je de actuele begroting op basis van het nieuwe zetelaantal. Deze ligt ter kennisname voor, vergezeld door de appreciatie van de Financiële Commissie.

Je ziet hier 3 kolommen, de witte kolom is de realisatie van vorig jaar, de lichtgroene is op congres 118 aangenomen en de donkergroene is de actuele begroting.

Vereniging 3.0:
Naar een
toekomstbestendige
vereniging

Op het congres is men in gesprek gegaan over hoe wij als vereniging klaar willen zijn voor de toekomst. Voor het congres zijn er verschillende evaluaties gedaan, waar we mee aan de slag kunnen. De evaluatie van de processen tijdens de afgelopen verkiezingen lees je terug in het evaluatierapport van de commissie onder leiding van Vera Bergkamp. Ook is er de notitie Het is aan ons geschreven, een onderzoek naar het politieke landschap en de positie van D66 daarin.

Op basis van onder andere deze stukken heeft het Landelijk Bestuur een Routekaart voor de ‘Vereniging van de Toekomst’ opgesteld, met stappen die we de komende jaren kunnen zetten om D66 als vereniging klaar te maken voor de toekomst.

Daarbij kun je hier tevens het eindverslag van de evaluatiecommissie integriteitshuis vinden.

Het Landelijk Bestuur heeft om een congresuitspraak gevraagd om door te gaan op de ingeslagen weg middels een bestuursmotie die horende de discussie op het Congres is ingediend.

Zij heeft voorafgaand aan het congres een concept-motie gepubliceerd.

De concept-motie is ongewijzigd ingediend en in stemming gebracht. De motie is aangenomen met 74% van de stemmen ‘Voor’.