Asielcrisis: humane opvang voor iedereen die vlucht voor oorlog en geweld

Beeld: D66

Honderden mensen die buiten in de hitte of de regen moeten slapen, veel te weinig opvanglocaties en te weinig gemeenten die willen bijspringen: de asielketen is flink vastgelopen in ons land. Dat vraagt om directe oplossingen én een stevig plan voor de lange termijn.

“Laten we er samen voor zorgen dat we de beelden zoals afgelopen zomer nooit meer zien.”

Anne-Marijke Podt, Tweede Kamerlid

Waarom is er een asielcrisis?

Je hoort het bepaalde politici wel eens roepen, maar er klopt eigenlijk helemaal niets van: ‘de instroom in Nederland is te hoog’. Het aantal asielzoekers dat maandelijks binnenkomt is nooit stabiel. Daar moeten we veel meer rekening mee houden. De afgelopen jaren is de capaciteit van de gehele asielketen, waaronder de opvangcapaciteit, steeds op- en afgeschaald afhankelijk van de verwachte instroom. Verwachtten we veel asielzoekers? Dan zorgden we voor meer opvanglocaties. En nam de instroom weer af? Dan sloten we locaties. Maar schattingen kloppen niet altijd waardoor we altijd achter de feiten aan liepen. Dat gebeurde bijvoorbeeld nadat de reisbeperkingen als gevolg van de coronapandemie werden losgelaten. Het aantal asielzoekers dat naar Nederland kwam, nam toen toe. Zij konden immers ook weer reizen. Daar konden we als land niet op tijd op inspelen.

Ook het huisvesten van vluchtelingen die in Nederland mogen blijven loopt niet zoals het moet. Ongeveer een derde van de vluchtelingen in asielzoekerscentra heeft een verblijfsvergunning gekregen. Bijna 16.000 mensen weten dus al dat ze in Nederland mogen blijven, maar kunnen (nog) niet doorstromen naar een woning. Daardoor moeten zij noodgedwongen in het asielzoekerscentrum blijven wonen en kunnen zij niet starten met hun leven in Nederland en aan de slag met taal, werk en onderwijs. Bovendien kunnen andere asielzoekers dan geen gebruik maken van die bedden.

Ook gemeenten spelen een rol. Zij mogen nu zelf kiezen of zij willen helpen met de opvang van asielzoekers. Hoewel er veel gemeenten zijn die steeds mensen opvangen, draagt slechts één op de drie gemeenten bij. Vaak zijn gemeenten bang dat hun inwoners tegen de opvang van asielzoekers zijn. We vinden het belangrijk dat meer gemeenten mee gaan doen. De opvang van vluchtelingen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

Het niet snel kunnen inspelen op de instroom en het tekort aan woningen zorgen er samen voor dat er nu een flink tekort is aan humane opvangplekken met genoeg bedden, eten en ruimte om bijvoorbeeld te douchen. We maken nu gebruik van crisisnoodopvang. Dan worden mensen opgevangen in centra die normaal gebruikt worden voor opvang bij rampen en crises, zoals sporthallen, tenten of lege cruiseschepen. Dit verlicht de eerste lasten, maar is vaak van slechte kwaliteit en is geen duurzame oplossing.

Ter Apel

Mensen die asiel aan willen vragen in Nederland moeten eerst naar het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het enige aanmeldcentrum in Nederland is al heel lang overbelast. Vaak lukt het niet om voor iedereen noodopvangplekken te vinden, waardoor mensen noodgedwongen buiten moeten slapen. Dat vinden wij mensonterend. Het kabinet heeft maatregelen aangekondigd om het acute probleem in Ter Apel op te lossen. Zo komt er een locatie van defensie beschikbaar waar mensen kunnen worden opgevangen als er geen plek meer is in Ter Apel. Alles is erop gericht om te voorkomen dat mensen nog buiten moeten slapen.

Beeld: NOS/ANP

Afspraken voor humane opvang

Om dit probleem op te lossen hebben we een aantal afspraken gemaakt. Hiermee beëindigen we op korte termijn de mensonterende situatie in Ter Apel, terwijl we ook maatregelen nemen voor een stabiele asielketen op de lange termijn.

De belangrijkste maatregelen op een rij:

  • Met een nieuwe wet gaan we ervoor zorgen dat opvangplekken beter worden verspreid over het land. Alle gemeenten moeten hun verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers.
  • Gemeenten krijgen daarin wel meer vrijheid, zodat ze kunnen zorgen voor opvang die past bij de gemeente en haar inwoners.
  • Er komt veel extra geld zodat er sneller en meer flexwoningen gebouwd kunnen worden voor statushouders. Als zij door kunnen stromen naar een eigen woning, ontstaat er ook meer ruimte in opvangcentra.
  • Procedures worden waar mogelijk verkort en versimpeld. Hierdoor kunnen aanvragen zo snel mogelijk worden behandeld en weten asielzoekers eerder waar ze aan toe zijn.

We hebben ook moeilijke afspraken gemaakt over het beperken van de instroom van asielzoekers. Zoals de rem op gezinshereniging tot er een woning gevonden is en het opschorten van de Turkije-deal. Deze maatregelen zijn tijdelijk van aard. We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we deze maatregelen zo snel mogelijk weer af kunnen schaffen. Dat doen we door bovenop het kabinet te zitten in de afspraken over wonen en opvang. Iedere opvangplek geeft weer lucht, ieder huis is weer een gezin dat kan komen.

Waar willen we naartoe?

Het doel is een stevige, stabiele asielketen. Dat wil zeggen: genoeg geld voor de nodige opvang en niet steeds locaties openen en sluiten. Dat werkt beter voor gemeenten. We willen dat gemeenten zelf veel meer zeggenschap krijgen over hoe de opvang er in hun gemeente uit zou moeten zien. Bijvoorbeeld meer kleinschalige plekken in plaats van een grote plek, en op een goede manier ingebed in de buurt of wijk. Dat is ook prettiger voor de inwoners van een dorp of stad waar een opvang wordt geopend.

Maar dan zijn we er nog niet. Binnen én buiten Europa moet er nog veel meer worden samengewerkt aan goede opvang en procedures. Wij staan voor een eerlijke verdeling van asielzoekers over landen. Binnen Nederland gaan we overlast van een hele kleine groep (zo’n 3%) asielzoekers tegen. Bovendien verdienen mensen die asiel aanvragen snel duidelijkheid over of ze wel of niet in Nederland mogen blijven. Nu duurt dat vaak maanden of zelfs jaren en al die tijd leven zij in enorme onzekerheid. En als iemand geen recht heeft op asiel, zorgen we ervoor dat diegene terug naar het land van herkomst kan en gaat.

Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt bezoekt Plan Einstein in Utrecht. Uniek aan deze opvang is dat deuren naar de buurt open staan en bewoners mogen meedoen vanaf dag één.