Terug naar fatsoenlijke opvang voor minderjarige asielzoekers

De opvang van alleenstaande minderjarige asielzoekers is nog steeds beneden alle peil. Deze kinderen worden nu in te grote groepen opgevangen, krijgen onvoldoende begeleiding en hebben geen toegang tot onderwijs. In een vierpuntenplan komt Kamerlid Anne-Marijke Podt met een aantal oplossingen om de situatie van deze kwetsbare jongeren te verbeteren.

Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt: ‘Deze jongeren zijn alleen gevlucht en daardoor extra kwetsbaar. De manier waarop Nederland hen nu opvangt is onacceptabel. We moeten deze groep kinderen zo snel mogelijk weer zicht geven op een goede toekomst. Dat kan met goede begeleiding en toegang tot onderwijs.’

D66 wil dat bij de verdeling van opvangplekken in provincies meer rekening wordt gehouden met de opvang van jongeren. Voor hen moet bij iedere nieuwe locatie een vast percentage aan plekken worden afgesproken. Dit geldt ook bij het zoeken naar huisvesting voor statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning). Minderjarige asielzoekers worden nu te vaak over het hoofd gezien. 

In de regio Tilburg worden jonge asielzoekers die een status krijgen in dezelfde regio gehuisvest. Lokale partijen werken samen om dit mogelijk te maken. Deze werkwijze is zowel positief voor de jongeren, die niet meer hoeven te verhuizen, als voor de gemeente, die zelf invulling kan geven aan de begeleiding en opleiding van jongeren die later in de regio gaan wonen. Podt wil dat deze manier van organiseren ook op andere plekken wordt toegepast.