D66-leden willen snelle uitvoering spreidingswet

Leden van D66 hebben zich tijdens het congres van de partij in Rotterdam uitgesproken voor een snelle uitvoering van de spreidingswet. Ook wijzen de democraten op het belang van internationale mensenrechten en de verantwoordelijkheid die Nederland heeft in de opvang van mensen op de vlucht voor oorlog en geweld.

Een motie hierover, op initiatief van Maria Martinez Doubiani (gemeenteraadslid D66 Groningen) en Frank Schoonbeek (voorzitter van de D66 thema-afdeling Samenleven, Migratie & Asiel), werd door een ruime meerderheid van de leden aangenomen.

Steun voor de spreidingswet

Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt is blij met de uitspraak van de leden: ‘Voor D66 staat voorop dat we mensen die vluchten voor oorlog en geweld goed op moeten vangen. Ik ben blij dat onze leden dit wederom onderstrepen en hun steun uitspreken voor de spreidingswet. Vanuit de Tweede Kamer ga ik me inzetten voor een snelle en goede uitvoering van de wet. Zodat we asielzoekers zo snel mogelijk op een menswaardige manier opvang en bescherming kunnen bieden.’

Akkoord

Coalitiepartijen bereikten vorige week een akkoord over de wet die opvangplekken voor asielzoekers beter moet gaan spreiden over het land. Ook gemeenten die tot nu toe weigerden asielzoekers op te vangen, worden door de wet straks verplicht om hun steentje bij te dragen. Een belangrijke stap naar stabiele en menswaardige opvang met genoeg plekken voor mensen op de vlucht.

Rust in de asielketen

In de motie schrijven de leden dat ‘deze wet eindelijk rust in de asielketen kan brengen’ en ‘kan zorgen voor meer opvangplaatsen en een eerlijker verdeling over Nederland’. De Tweede Kamerfractie van de partij wordt door de leden opgeroepen toe te zien op een snelle uitvoering van de wet.

Initiatiefneemster en gemeenteraadslid voor D66 in Groningen Maria Martinez Doubiani: ‘De geluiden die te horen zijn bij andere partijen, bijvoorbeeld over een asielstop, vind ik zorgelijk. Over mensenrechten onderhandel je niet. Dat zeg ik niet alleen als raadslid in Groningen, maar ook als kind van ouders die als vluchteling naar Nederland zijn gekomen.’

Initiatiefnemer en voorzitter van de thema-afdeling Samenleven, Migratie & Asiel Frank Schoonbeek: ‘Het opvangen van asielzoekers, mensen die huis en haard hebben verlaten op zoek naar veiligheid, is een taak van ons allemaal. Het liefst op basis van medemenselijkheid, maar met dwang als dat nodig is. Samen moeten we asielzoekers op een menswaardige manier en gespreid over Nederland opvang bieden.’