Grote investering in humane opvang

Het kabinet wil de mensonterende omstandigheden bij het asielzoekerscentrum (AZC) in Ter Apel beëindigen. D66 ziet de plannen als noodzakelijk, pragmatisch en realistisch.

Het kabinet heeft afgesproken dat gemeenten verplicht worden asielzoekers op te vangen. Ook komt er geld om de huisvesting te regelen en is besloten dat gezinshereniging tijdelijk met zes maanden wordt uitgesteld of tot het moment dat mensen een woning hebben. Daarnaast wordt de procedure in sommige gevallen simpeler gemaakt, waardoor mensen sneller duidelijkheid krijgen over of ze mogen blijven.

Puinhoop

Tweede Kamerlid Anne-Marijke Podt: “We hebben een puinhoop van onze asielopvang gemaakt. Ik vind het mensonwaardig hoe Nederland nu omgaat met asielzoekers in Ter Apel. De nieuwe maatregelen zullen het probleem structureel aanpakken, zodat we nooit meer in deze situatie terechtkomen. Het kabinet kiest ervoor om het probleem verspreid over ons land op te lossen. Dit zal leiden tot meer rust voor de asielzoekers en helderheid voor iedereen die dagelijks hard werkt om de opvang te regelen.”

Structurele maatregelen

De soms moeilijke besluiten moeten ervoor zorgen dat de chaos bij Ter Apel wordt opgelost. De situatie in Ter Apel is het gevolg van een vastgelopen systeem en gebrek aan opvang elders in het land. Gemeenten worden bij wet verplicht asielzoekers op te vangen, zodat de Rijksoverheid niet langer hoeft te bedelen om mensen die op de vlucht zijn een slaapplek te bieden. De opvangverplichting voor gemeenten gaat wel gepaard met meer invloed op hoe de opvang vormgegeven wordt, op een manier die past bij de lokale situatie en ook kleinschaliger.

Bij de plannen hoort financiële ondersteuning om mensen die het recht hebben hier te zijn een dak boven het hoofd te kunnen bieden. Ook komt er minder bureaucratie en meer vertrouwen in de professionals bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zodat mensen eerder aan hun leven kunnen beginnen in Nederland.

Noodgrepen

In de tussentijd doet het kabinet ook een aantal noodzakelijke noodgrepen om de zwaar verwaarloosde asielketen weer te kunnen versterken. Het ministerie van Defensie stelt een locatie beschikbaar waar asielzoekers ondergebracht kunnen worden die nu de nacht moeten doorbrengen rondom het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook is besloten dat Nederland dit jaar maar 750 van de 1000 mensen uit het akkoord tussen de EU en Turkije opneemt en volgend jaar eventueel maximaal 500. Daarmee is Nederland nog steeds een van de Europese koplopers, maar doet het tijdelijk iets minder om daadwerkelijk weer asiel en humane opvang te kunnen bieden.