Bouwen aan een mooier Arnhem

Beeld: Martijn Baudoin / Unsplash

Arnhem is een topstad, met volop groen en de beste cultuurinstellingen die duizenden bezoekers trekken. Daar zijn we trots op. De komende jaren zal Arnhem flink groeien. Dat brengt uitdagingen met zich mee, want we willen iedereen een plek geven. Samen met de Arnhemmers gaan we die uitdaging aan. Het vraagt om scherpe keuzes. Om te bouwen, de ruimte te benutten en tegelijkertijd het groen te beschermen.

Arnhem wordt een echte fietsstad, waar de auto pakken steeds minder de norm is. En een stad met volop banen en kansen om je te ontwikkelen. We geven onze creatieve makers en slimme technici alle ruimte om te groeien. En we investeren in nieuwbouw, de aanleg van groen, in nieuwe fietspaden en snelle OV-verbindingen. Op die manier zorgen we ervoor dat Arnhem zijn karakter, zijn groen en zijn levendigheid behoudt.

Arnhem is een prettige stad om te wonen, maar we zien ook dat er nog veel te verbeteren is. In welke wijk je wieg staat, maakt te veel uit voor je kansen in het leven. Daarom willen we fors investeren in de wijken waar het minder goed gaat. We zetten in op gelijke kansen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. We willen dat iedereen in Arnhem gezond oud kan worden. En we willen dat iedereen, ongeacht achtergrond of identiteit, zich in Arnhem thuis en veilig voelt.

De komende vier jaar zet D66 zich hiervoor in:

  • Duurzaam en toekomstbestendig Arnhem met meer woningen, groene wijken en een uitstekende bereikbaarheid.
  • Arnhem met kansen voor iedereen: we versterken het onderwijs, bieden goede zorg en pakken kansenongelijkheid aan.
  • Creatief, innovatief en ondernemend Arnhem, de culturele hoofdstad van het oosten, met volop nieuwe technologie en ruimte voor ondernemerschap.
  • Arnhem van ons allemaal: een open en transparant stadsbestuur, het tegengaan van discriminatie en gezonde gemeentefinanciën.

Deze ambities vragen om een stip op de horizon en om concrete acties. In dit verkiezingsprogramma leest u wat onze stip op de horizon is, maar juist ook hoe we dat samen met u willen bereiken. Want samen bouwen we aan meer woningen, gelijke kansen en een duurzame toekomst. Samen bouwen we aan een mooier Arnhem.

Het bestuur van D66 Arnhem

Download het Verkiezingsprogramma D66 Arnhem 2022-2026: Bouwen aan een mooier Arnhem