Samenwerken en samen oplossen

Iedereen in Arnhem moet kunnen meedoen. Als dat even niet lukt, springt de gemeente bij. Alleen wordt er nu nog te veel over mensen gepraat en niet met mensen. Dat moet anders. D66 wil dat Arnhemmers zelf meer meepraten over de hulp die zij nodig hebben. Dit zorgt dat we elkaar echt begrijpen en dat iedereen gelijke kansen krijgt, ook als daarvoor verschillende ondersteuning nodig is. Zo kunnen er meer Arnhemmers meedoen, op een manier die bij hen past.

Intensiever samenwerken

Arnhemmers staan vaak voor meerdere uitdagingen, waarvoor ze bij verschillende instanties hulp krijgen. D66 vindt het belangrijk dat deze instellingen, zoals kinderopvang, scholen, zorgorganisaties, sociale organisaties, huisartsen en de politie, goed met elkaar samenwerken. Hun aanpak moet onderling samenhangen en gericht zijn op het voorkomen van problemen.

  • Kansenakkoord. We sluiten met alle relevante partners een kansenakkoord met een duidelijk beleid gericht op het verbeteren van kansen voor iedereen, van jong tot oud, in het onderwijs, op het werk en in de samenleving.
  • Zorg en ondersteuning zonder hokjes. We denken niet meer in hokjes, maar verbinden alle vormen van maatschappelijke ondersteuning en zorg met elkaar. Arnhemmers mogen bijvoorbeeld niet merken wanneer hun zorg onder de gemeente, de zorgverzekeringswet of de langdurige zorg valt.
  • Zorgverzekeraars en huisartsen. Om Arnhemmers van de juiste zorg te kunnen voorzien gaan we meer en beter samenwerken met de belangrijkste zorgverzekeraars en met alle huisartsen in de regio.
  • Samen met kinderopvang en scholen. De gemeente ondersteunt kinderopvang en scholen bij het integraal aanpakken van opgroei- en ontwikkelingsproblemen, zoals gedrag, veiligheid, eenzaamheid, discriminatie en uitsluiting.