Vrij door kansrijk onderwijs

Vrij door kansrijk onderwijs Beeld: D66

Elke Arnhemmer moet de kans krijgen om mee te doen. Dat begint op school. Ieder kind heeft andere talenten en andere uitdagingen. Daarom wil D66 Arnhem dat er voor elk kind passend onderwijs beschikbaar is.

Goed en divers onderwijs kan alleen met de juiste faciliteiten. D66 wil dat de onderwijshuisvesting aansluit bij de ambitie dat ieder kind in Arnhem zichzelf optimaal kan ontwikkelen.

Scholen moeten een veilige omgeving bieden voor iedereen, ongeacht gender of seksuele geaardheid. Als een kind problemen heeft, dan willen we dat jeugdzorg en jeugdhulp snel een goede oplossing bieden. Ook verdient ieder kind het om in aanraking te komen met techniek, sport, kunst en cultuur.

Meedoen kost sommige Arnhemmers meer moeite dan andere. Taal wil nog weleens in de weg zitten. Sommige inwoners spreken niet of nauwelijks Nederlands en dat maakt elkaar begrijpen lastig, bijvoorbeeld in de klas, op het werk of bij de dokter. Daarnaast is het niet of niet goed kunnen lezen en schrijven voor sommigen een probleem. D66 zet zich in om taal voor iedere Arnhemmer toegankelijk te maken. Zo kan echt iedereen meedoen.

Op school krijgt ieder kind de kans om zichzelf te ontwikkelen. Hier wordt de basis gelegd om mee te kunnen doen. D66 wil dan ook dat kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Maar de uitdagingen voor en talenten van ieder kind zijn anders. Daarom is passend onderwijs nodig, als kinderen niet helemaal kunnen meekomen, maar ook als ze meer uitdaging nodig hebben. Zo kan elk kind zichzelf zijn.

Meedoen kost sommige Arnhemmers meer moeite dan andere. Taal wil nog weleens in de weg zitten. Sommige inwoners spreken niet of nauwelijks Nederlands en dat maakt elkaar begrijpen lastig, bijvoorbeeld in de klas, op het werk of bij de dokter. Daarnaast is het niet of niet goed kunnen lezen en schrijven voor sommigen een probleem. D66 zet zich in om taal voor iedere Arnhemmer toegankelijk te maken. Zo kan echt iedereen meedoen.

Op school krijgt ieder kind de kans om zichzelf te ontwikkelen. Hier wordt de basis gelegd om mee te kunnen doen. D66 wil dan ook dat kinderen het maximale uit zichzelf kunnen halen. Maar de uitdagingen voor en talenten van ieder kind zijn anders. Daarom is passend onderwijs nodig, als kinderen niet helemaal kunnen meekomen, maar ook als ze meer uitdaging nodig hebben. Zo kan elk kind zichzelf zijn.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.