Vrij door een betaalbaar huis

Arnhem vanuit de lucht (foto uit 2021) Beeld: D66 Arnhem

D66 wil Arnhem klaarmaken voor de toekomst. De Arnhemse bevolking groeit en daarvoor zijn meer woningen nodig. Dat moeten ook de juiste woningen zijn: voor de juiste groepen betaalbaar en aantrekkelijk.

Daarom vindt D66 dat er veel meer moet worden gebouwd. Daarbij kiezen we soms voor hoger bouwen en houden we zoveel mogelijk groen in de stad.

Meer betaalbare woningen voor verplegers, leraren en agenten die ‘te veel’ verdienen voor een sociale huurwoning. En huisjesmelkers die torenhoge huren vragen, pakken we aan.

Ook kijken we naar nieuwe woonvormen, zoals deelwoningen en senior-starterwoningen. En we willen meer en betere kamers voor studenten. Zo helpen we iedereen om vrij te wonen waar je wilt.

Energiebesparing en verduurzaming zijn een belangrijke stap naar een energieneutraal Arnhem. Zo garanderen we een veilige en leefbare stad, voor de Arnhemmers van nu en voor toekomstige generaties.

De woonbehoefte van Arnhemmers verandert voortdurend. Maar het tekort op de woningmarkt maakt het doorstromen van starters- naar gezins- naar seniorenwoning steeds lastiger. Als mensen langer in een wijk kunnen blijven wonen, vergroot dit de sociale samenhang en leefbaarheid. Daarom zet D66 in op sterke en diverse wijken met veel groen, waar Arnhemmers hun hele leven kunnen blijven wonen.

Een historische binnenstad, mooie parken, een veelzijdig cultuuraanbod en goede verbindingen met de Randstad maken Arnhem een aantrekkelijke stad. Studenten, starters, jonge gezinnen, doorstromers en senioren willen dan ook graag in Arnhem komen of blijven wonen. Wij kiezen voor meer betaalbare woningen met behoud van groen.

Energiebesparing en verduurzaming zijn een belangrijke stap naar een energieneutraal Arnhem. Zo garanderen we een veilige en leefbare stad, voor de Arnhemmers van nu en voor toekomstige generaties.

De woonbehoefte van Arnhemmers verandert voortdurend. Maar het tekort op de woningmarkt maakt het doorstromen van starters- naar gezins- naar seniorenwoning steeds lastiger. Als mensen langer in een wijk kunnen blijven wonen, vergroot dit de sociale samenhang en leefbaarheid. Daarom zet D66 in op sterke en diverse wijken met veel groen, waar Arnhemmers hun hele leven kunnen blijven wonen.

Een historische binnenstad, mooie parken, een veelzijdig cultuuraanbod en goede verbindingen met de Randstad maken Arnhem een aantrekkelijke stad. Studenten, starters, jonge gezinnen, doorstromers en senioren willen dan ook graag in Arnhem komen of blijven wonen. Wij kiezen voor meer betaalbare woningen met behoud van groen.

Toont 3 van 3


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.