Vrij bewegen door heel Arnhem

Zijpendaalse Poort (spoorwegviaduct) richting Willemsplein in Arnhem Beeld: Marco Derksen

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer.
 
D66 Arnhem gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

Arnhem wordt een echte fietsstad en het openbaar vervoer moet voor iedereen binnen tien minuten te bereiken zijn. De fiets moet de snelste manier worden om je door de stad te verplaatsen.
 
D66 wil het OV-netwerk in en rond Arnhem vergroten en verbeteren. Arnhem is een belangrijke halte voor de hogesnelheidslijn door Europa. Dit willen we zo houden. Waar mogelijk breiden we verbindingen met andere steden in Europa uit. Maar ook nationaal moet Arnhem goed bereikbaar zijn en blijven.

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer. D66 gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer. D66 gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

Toont 1 van 1


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.