Een bereikbare stad

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer. D66 gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

We kiezen voor de fiets

De fiets moet de snelste manier worden om je door de stad te verplaatsen. Bij de (her)inrichting van wegen leggen we hier de focus op. In de verdeling van ruimte op straat komt eerst de voetganger, dan de fiets en het openbaar vervoer, en vervolgens pas eventueel de auto.

 • Goed bereikbaar. Heel Arnhem moet goed op de fiets bereikbaar zijn. Dus ook alle bedrijven en instellingen.
 • Fietsers voorrang (zeker bij regen). In de verkeersregelinstallaties (systemen die bijvoorbeeld bepalen wanneer een stoplicht op groen gaat) krijgen fietsers voorrang en we gaan experimenteren met regensensoren op stoplichten voor fietsers.
 • Fietsstraten. Waar dertig-kilometer-per-uurwegen samenvallen met doorgaande fietsroutes richten we fietsstraten in. Hier heeft de fiets voorrang en is de auto te gast.
 • Ruime, vrijliggende fietspaden met asfalt. We realiseren vrijliggende fietspaden op belangrijke invalsroutes van de stad, bijvoorbeeld langs de Velperweg. Hierbij letten we op de kwaliteit van fietspaden voor veranderend gebruik van bakfietsen, e-bikes en speed pedelecs. Zo worden alle fietspaden geasfalteerd en verbreden we bestaande fietspaden, zoals het fietspad langs Meinerswijk, tussen Elderveld en de Mandelabrug.
 • Snorfiets van het fietspad af. Om meer ruimte te geven aan fietsen en elektrisch vervoer, gaan brandstof-snorfietsen en bromfietsen zoveel mogelijk naar de rijbaan. Net als de gemeente Amsterdam voeren we een helmplicht in voor snorfietsen om dit op een veilige manier mogelijk te maken. 
 • Van Noord naar Zuid via Stadsblokken. We verbeteren de fiets- en voetgangersverbindingen tussen de Rijnkade en Stadsblokken, en tussen Stadsblokken en Malburgen-West. Denk hierbij aan een fietsbrug, een intensieve veerverbinding of de aanpassing van de Mandelabrug.
 • Bewaakte stallen. Bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad houden we gratis en waar mogelijk breiden we deze uit. Er komt een vierde fietsenstalling in het Bestuurskwartier, met voldoende voorzieningen voor e-bikes.
 • Oplaadpunten. We vergroten het aantal oplaadpunten voor elektrische fietsen en scooters, in gemeentelijke fietsenstallingen of met laadpunten op straat.

Goed openbaar vervoer in Arnhem

D66 wil het OV-netwerk in en rond Arnhem vergroten en verbeteren. Daarnaast is Arnhem een belangrijke halte voor de hogesnelheidslijn door Europa. Dit willen we zo houden. Waar mogelijk breiden we het aantal verbindingen met andere steden in Europa uit. Maar ook nationaal moet Arnhem goed bereikbaar zijn en blijven.

 • Binnen 10 minuten bij het OV. Voor iedereen is er op maximaal tien minuten loopafstand een bushalte of treinstation. Bussen en treinen komen minimaal tweemaal per uur en we houden het voorzieningenniveau in Arnhem op peil.
 • Watertaxi. We nemen elektrische watertaxi’s op in de OV-dienstregeling.
 • Bedrijven bereikbaar. Alle bedrijventerreinen zijn goed en snel bereikbaar met het openbaar vervoer middels een trein of een snelbus die minimaal vier keer in het uur rijdt.
 • Nieuw station onderzoeken. Een nieuw station tussen Velperpoort en Westervoort verbetert de bereikbaarheid van bedrijventerreinen Het Broek en Kleefse Waard. Deze mogelijkheid willen we verder onderzoeken.
 • Meer spoor en meer treinen. D66 ondersteunt de spoorverdubbeling tussen Utrecht, Arnhem en de Duitse grens met een actieve lobby. Ook willen we de ICE en lokale Duits-Nederlandse treinverbindingen uitbreiden.
 • Spoorkruising in Arnhem-Oost. D66 wil een ongelijkvloerse uitvoering van het spoor in Arnhem-Oost richting Deventer en Doetinchem, zodat er meer treinverbindingen mogelijk zijn.
 • Hyperloop. De ontwikkelingen van de innovatieve vacuümtrein Hyperloop volgen we op de voet. Als zich kansen voordoen om aan te haken bij onderzoeken en pilots, kan dat bijdragen aan het profiel van Arnhem op het gebied van duurzame mobiliteit.

Slimmer omgaan met de auto

Het autobezit onder jongeren neemt af en er wordt steeds vaker gebruik gemaakt van deelinitiatieven. D66 wil hier in alle wijken voldoende ruimte voor maken. Bij nieuwbouw kijken we slim naar het gebruik van deelmobiliteit, waardoor de parkeernorm kan worden verlaagd en minder ruimte nodig is voor auto’s. Ook willen we het gebruik van de auto binnen de stad beperken.

 • Autodelen. D66 stimuleert deelauto-initiatieven door hiervoor ruimte te maken op parkeerterreinen. Bij woningbouwprojecten kan in geval van autodelen volgens ons met minder parkeerplaatsen worden volstaan, waardoor de kosten van de woningen dalen.
 • Langzaam rijden gaat sneller. Het ombouwen van de Johan de Wittlaan naar een eenbaansweg heeft aangetoond dat langzaam rijden echt sneller gaat. De komende jaren voeren we het LARGAS-principe (langzaam rijden gaat sneller) zoveel mogelijk door op dubbelbaans wegen in de stad. Er zijn dan minder rijstroken nodig en er komt meer ruimte voor de fiets en voor groen. 
 • Veiliger autoverkeer. Onveilige verkeerssituaties moeten sneller worden aangepakt. Hardrijden in dertig-kilometerzones leidt tot veel overlast en onveiligheid. Hardrijders gaan we meer beboeten, maar ook een brief sturen vanuit de gemeente of namens de wijk behoort tot de opties om hen aan te spreken op hun gedrag.
 • Minder herrie. We gaan verkeersoverlast door luidruchtige auto’s en motoren tegen. Hiervoor handhaven we de regels die er zijn en pleiten we bij de Rijksoverheid voor strengere geluidsnormen.
 • Minder doorgaand verkeer. We beperken het doorgaande verkeer in de stad zoveel mogelijk. Daarvoor moet de doortrekking van de A15 tot aan de A12 bij Zevenaar zo snel mogelijk worden voltooid. Opbrengsten van een mogelijke tolheffing op deze verbinding moeten bij voorkeur worden geïnvesteerd in het natuurgebied Gelderse Poort, waar deze snelweg komt te liggen.
 • Werk beter bereikbaar. De bereikbaarheid van bedrijventerreinen en kantorenparken willen we verbeteren. Per locatie onderzoeken we samen met ondernemers de beste oplossingen. Iedere werklocatie moet goed bereikbaar zijn met het OV, bijvoorbeeld via pendeldiensten met kleine bussen of een snelbus. Ook willen we de fietspaden op en naar werklocaties verbeteren.
 • Minder files door goed onderhoud. We organiseren groot onderhoud aan wegen samen met de regio. Zo zorgen we voor betere doorstroming en minder files.
 • Transporthubs. We creëren hubs aan de rand van de stad, waar transporteurs hun goederen afleveren en fietskoeriers of elektrische koerierdiensten het bezorgen overnemen. 
 • Betere parkeergarages. Voor veel bezoekers zijn de parkeergarages een eerste kennismaking met Arnhem. Daarom moet de vindbaarheid, gastvrijheid en kwaliteit van parkeergarages beter.
 • Transferia. We onderzoeken de aantrekkelijkheid van de bestaande transferia en bekijken de kansen voor nieuwe. Daarnaast is het mogelijk om gratis te parkeren op een transferium en de reis te vervolgen met een snelle pendeldienst.
 • Minder zoeken naar een parkeerplek. We willen dat bezoekers aan de stad snel weten waar ze een parkeerplaats kunnen vinden. Zo voorkomen we zoekverkeer en maken we Arnhem aantrekkelijker. We zetten in op het realiseren van een informatiesysteem voor parkeren op de invalsroutes Westervoortsedijk, Apeldoornseweg, Nijmeegseweg en Velperbuitensingel.
 • Privacy bij parkeren. We zorgen ervoor dat de privacy van wie parkeert, wordt gewaarborgd.
 • Elektrisch goedkoper. Om het gebruik van elektrische auto’s aantrekkelijk te maken parkeren deze weggebruikers tegen een gereduceerd tarief.
 • Drukte spreiden. We verlagen het parkeertarief op momenten dat het minder druk is, zodat het juist dan aantrekkelijker wordt om de binnenstad te bezoeken.