Wie moet ik hebben?

Contactpersoon per wijk Beeld: D66 Arnhem

Zoek welk raadslid betrokken is bij welke portefeuilles, onderwerpen, projecten of woonwijken.
Bij wie kunt u direct terecht met uw vragen?

Contactpersoon per beleidsterrein

Afval & milieu: Hans de Vroome (ondersteuning Dennis Weijers)
Afval, Afwatering, Hondenpoep, Milieu, Riolering, Waterberging, Zwerfvuil.

Algemene zaken & financiën: Mattijs Loor
Algemene Zaken, Externe relaties, Financiën, Integriteit.

Asiel & inburgering: Carolien Zwijnepoel
Asielbeleid, Inburgering, Integratie, Statushouders.

Bouwen & wonen: Joris Brandts
Grondzaken, Stadsblokken en Meinerswijk, Studentenhuisvesting, Vergunningen en handhaving, Volkshuisvesting, Wonen.

Cultuur & erfgoed: Mattijs Loor en Hans de Vroome
Mattijs: Archeologie, Cultuur (m.u.v. cultuurparticipatie), Erfgoed, Kunst, Monumenten.
Hans: Cultuurparticipatie.

Economische zaken: Joris Brandts
Binnenstad, Citymarketing, Creatieve economie, Economie en innovatie, Evenementen, Leegstand, Ondernemersklimaat, Start-ups en scale-ups, Toerisme en recreatie, Winkeltijden.

Gemeente, wijken & inwoners: Wimer Heemskerk
Arnhem Oost Aanpak, Bedrijfsvoeringsorganisatie (De Connectie), Burgerparticipatie, Communicatie, Drones en privacy, Gemeentelijk bedrijf, ICT-projecten, Omgevingswet (invoering), Publieke dienstverlening, Van Wijken Weten, Vastgoed, Wijkzaken.

Klimaat & energie: Hans de Vroome
Duurzaamheid, Gasloze wijken (energietransitie), Groene Energie, Luchtvervuiling, Verduurzaming, Windmolens, Zonnepanelen.

Leefomgeving: Wimer Heemskerk en Dennis Weijers
Wimer: Omgevingsvisie, Ruimtelijke ontwikkeling, Spoorzone Arnhem-Oost.
Dennis: Bewegen en leefstijl, Dierenwelzijn, Gezonde leefomgeving, Kabels en leidingen, Natuur, Openbaar Groen, Openbare ruimte, Park Lingezegen, Sport.

Onderwijs: Wimer Heemskerk
Arnhem studentenstad, Basis- en voortgezet onderwijs (incl. huisvesting), Bibliotheek (Rozet), Kinderopvang, Laaggeletterdheid, Middelbaar en hoger onderwijs, Peuterspeelzalen, Volksuniversiteit (Rozet), Voorschoolse educatie.

Regionale & internationale samenwerking: Wimer Heemskerk
Internationale samenwerking, Regionale samenwerking.

Verkeer & vervoer: Joris Brandts
Fietsverkeer, Milieuzone, Mobiliteit, Openbaar Vervoer, Parkeren.

Vrijheid & veiligheid: : Carolien Zwijnepoel en Mattijs Loor
Carolien: Coffeeshops, Drugs, Openbare orde, Sluitingstijden, Veiligheid, Veiligheidshuis.
Mattijs: Diversiteit en emancipatie, Sekswerk, Tippelzone.

Werk & inkomen: Joris Brandts en Carolien Zwijnepoel
Joris: Participatiewet, Werk en inkomen, Werkbedrijf Scalabor, Werkgelegenheid.
Carolien: Armoedebeleid, Schulddienstverlening.

Zorg & welzijn: Carolien Zwijnepoel en Hans de Vroome
Carolien: Gehandicapten, Inclusie, Jeugd en jeugdzorg, Persoonsgebonden budget, Toegankelijkheid, Welzijnswerk, WMO.
Hans: Vaccinatiebeleid, Volksgezondheid.

Weet u niet onder welk terrein uw onderwerp valt, mail dan naar [email protected].

Contactpersoon per wijk Beeld: D66 Arnhem

Contactpersoon per stadsdeel, wijk of buurt

Centrum/Spijkerkwartier/Arnhemse Broek: Carolien Zwijnepoel
– Centrum, Coberco, Coehoorn, Gashouderskwartier, Het Broek, Nieuwe Kadekwartier, Spijkerkwartier, Spoorhoek, Statenkwartier.

Elden/De Laar + Elderveld/Schuytgraaf: Hans de Vroome
– De Laar-Oost, De Laar-West, Elden, Tuin van Elden.
– Elderveld, Schuytgraaf.

Malburgen: Mattijs Loor
– Eimersweide, Het Duifje, Immerloo, Malburgen-Oost, Malburgen-West, Meinerswijk, Stadsblokken.

Noordoost: Dennis Weijers
– Alteveer, Angerenstein, Cranevelt, Geitenkamp, Molenbeke, Monnikenhuizen, Paasberg, Velperweg e.o. (m.u.v. Spoorzone Arnhem-Oost)

Noordoost (spoorzone) + Presikhaaf: Wimer Heemskerk
– Spoorzone Arnhem-Oost.
– Elsweide, Over het Lange Water, Presikhaaf.

Noordwest + Vredenburg/Kronenburg/Rijkerswoerd: Joris Brandts
– Burgemeesterswijk, Gulden Bodem, Heijenoord, Het Dorp, Hoogkamp, Klarendal, Klingelbeek, Lombok, Schaarsbergen, Sint Marten, Sonsbeek-Noord, Sterrenberg, Transvaalbuurt.
– Appelgaard, Gaardenhage, Holthuizen, Kronenburg, Rijkerswoerd, Vredenburg.