Suzan Kemperman

Suzan Kemperman - Beeld: Jan Adelaar

Suzan woont samen met haar vrouw en twee kinderen in Schuytgraaf. Daarnaast werkt ze als hbo-verpleegkundige in de ouderenzorg. In maart 2022 kwam ze voor de tweede keer in de Arnhemse raad. Vanaf 10 april 2024 wordt zij tijdens haar zwangerschapsverlof tijdelijk vervangen door Hans de Vroome.

  • 36 jaar
  • Zevenaar
  • Arnhem
  • Zij/haar

“Van 2014 tot 2018 was ik al eerder raadslid. Ik zette mij toen in voor een vrijzinnige stad. Dat zal altijd één van mijn drijfveren blijven. Stilstand is achteruitgang. Verworvenheden bestaan niet en wat je belangrijk vindt zal altijd behartigd moeten worden. In de tussenliggende periode ben ik moeder geworden. Dat maakt dat er nieuwe drijfveren zijn ontstaan. Ik heb een kind op deze wereld gezet en ik kan wakker liggen om de toekomst die er voor haar is. Ik maak mij ernstig zorgen om klimaatverandering en wat dat voor ons, maar met name voor toekomstige generaties betekent. We moeten NU met zijn allen onze schouders eronder zetten om de schade van klimaatverandering zoveel mogelijk in te perken. Ik geloof sterk dat de overheid daarin het goede voorbeeld moet geven door eerder klimaatneutraal te opereren.”

“Iets anders waar ik mij druk om maak, is kansenongelijkheid. Ik kom zelf niet uit een rijk of hoogopgeleid gezin. Waar ik nu sta, is ondanks mijn start, niet dankzij. Maar ik moet ook erkennen dat de kansen die ik heb gehad in onderwijs, nu meer dan ooit onder druk staan. Ik vind het niet te verteren dat mijn dochter van twee nu al een voorsprong heeft die andere kinderen bijna niet meer kunnen inhalen. Puur en alleen door waar hun wieg staat. Ik vind dat de gemeente zich optimaal moet inzetten om deze kansenongelijkheid tegen te gaan.”

Wijken

Elden/De Laar + Elderveld/Schuytgraaf:
– De Laar-Oost, De Laar-West, Elden, Tuin van Elden
– Elderveld, Schuytgraaf

Wat is je lievelingsplek in Arnhem?

Ik geniet enorm van alle mooie natuurgebieden in onze stad. Stadsblokken-Meinerswijk, Sonsbeek en Zypendaal en ook de Rijkerswoerdse plassen. Tijdens het winkelen in de binnenstad, ga ik graag naar de 7straatjes.

Welke kansen zie jij voor je gemeente?

De gemeentelijke bedrijven moeten het goede voorbeeld geven en de komende vier jaar klimaatneutraal worden.

Wat zijn drie zaken die jij als raadslid wilt veranderen?

  • Decriminalisering en destigmatisering van sekswerk
  • Op iedere school een GSA (Gender & Sexuality Alliances) en meer zorginstellingen met een roze loper
  • Investeren in kansengelijkheid

Wat betekent D66 voor jou?

Ik vergelijk mijn werk als verpleegkundige weleens met mijn visie op wat een goede overheid is. Ik stimuleer mijn patiënten zoveel mogelijk zelf te doen. Wat ze niet (meer) zelf kunnen, daar ondersteun ik ze bij. Een goede gezondheid is afhankelijk van je genen, je omgeving maar ook van intrinsieke motivatie om gezonde keuzes te maken. Die motivatie probeer je als verpleegkundige te stimuleren door bijvoorbeeld voorlichting, maar uiteindelijk hebben mensen ook een eigen verantwoordelijkheid en kun je ze nergens toe dwingen. Als ik dat vergelijk met onze samenleving en de overheid dan geloof ik dat onze overheid zich maximaal moet inzetten dat iedereen dezelfde kansen heeft in het leven maar uiteindelijk heeft ieder mens zelf ook een verantwoordelijkheid om die kansen te pakken en wat van het leven te maken. Dat kan de overheid niet voor je doen.

Wat is je favoriete boek (en waarom?)

Ik lees graag Scandinavische thrillers. Even in een spannend verhaal duiken en de rest vergeten, maar de boeken die me het meest zijn bijgebleven zijn de boeken van Jonas Gardell. Een Zweedse schrijver die de trilogie ‘de liefde, de ziekte, de dood’ schreef.
De trilogie gaat over het begin van de AIDS-epidemie in Stockholm. De romans zijn doorspekt met feiten zoals oude krantenartikelen, maar vertellen ook het tragische liefdesverhaal tussen twee jonge mannen. De boeken hebben mij, als jonge queer vrouw in deze tijd, enorm veel geleerd over de AIDS-epidemie en wat die betekende voor de homo-emancipatie die begin jaren 80 net een beetje op gang was gekomen.

Wat is je favoriete culturele event?

Introdans. Mijn vrouw en ik zijn groot fan van Introdans, helemaal in combinatie met het Gelders orkest. We mogen trots zijn op het culturele aanbod wat Arnhem heeft en moeten dat als gemeente koesteren!

Nevenfuncties

Regieverpleegkundige Ouderenzorg, Sensire