We maken Arnhem samen duurzaam

Zicht op het centrum van Arnhem vanuit Klarenbeek Beeld: Lonneke Kranendonk

Hoe vrij ben je als je je zorgen maakt over het klimaat? Over hoe schoon de lucht is die je inademt? Over wateroverlast en regen dat niet goed in de Arnhemse bodem weg kan zakken? D66 Arnhem deelt deze zorgen en kiest consequent voor meer groen.

We willen Arnhem verduurzamen en zorgen dat geen enkele woning in 2026 nog energielabel G heeft. Geschikte daken willen we zoveel mogelijk gebruiken voor zonnepanelen.

Om gasloos te kunnen verwarmen, willen we het stadswarmtenet uitbreiden en nieuwe technieken onderzoeken.

Naast verduurzaming willen we zorgen dat er meer wordt hergebruikt. Afval zou zo veel mogelijk weer als grondstof gebruikt moeten worden. Ook willen we afval scheiden voor Arnhemmers makkelijker maken. En inwoners die hun afval goed scheiden, daarvoor belonen.

Een leefbaar, toekomstbestendig Arnhem vraagt om meer dan een transitie naar duurzame energie. Ook de manier waarop we met ons afval omgaan, is van belang voor een leefbare aarde – en dus een leefbaar Arnhem – voor onze kinderen. Daarom streeft D66 naar een circulariteit: het zoveel mogelijk hergebruiken waardoor afval weer volledig als grondstof dient. We leggen de focus op het hergebruiken van producten en helpen inwoners hun bewustzijn over afvalstromen te vergroten. Goed scheiden van afval m

Energiebesparing en verduurzaming zijn een belangrijke stap naar een energieneutraal Arnhem. Zo garanderen we een veilige en leefbare stad, voor de Arnhemmers van nu en voor toekomstige generaties.

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer. D66 gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

De woonbehoefte van Arnhemmers verandert voortdurend. Maar het tekort op de woningmarkt maakt het doorstromen van starters- naar gezins- naar seniorenwoning steeds lastiger. Als mensen langer in een wijk kunnen blijven wonen, vergroot dit de sociale samenhang en leefbaarheid. Daarom zet D66 in op sterke en diverse wijken met veel groen, waar Arnhemmers hun hele leven kunnen blijven wonen.

Een historische binnenstad, mooie parken, een veelzijdig cultuuraanbod en goede verbindingen met de Randstad maken Arnhem een aantrekkelijke stad. Studenten, starters, jonge gezinnen, doorstromers en senioren willen dan ook graag in Arnhem komen of blijven wonen. Wij kiezen voor meer betaalbare woningen met behoud van groen.

Een leefbaar, toekomstbestendig Arnhem vraagt om meer dan een transitie naar duurzame energie. Ook de manier waarop we met ons afval omgaan, is van belang voor een leefbare aarde – en dus een leefbaar Arnhem – voor onze kinderen. Daarom streeft D66 naar een circulariteit: het zoveel mogelijk hergebruiken waardoor afval weer volledig als grondstof dient. We leggen de focus op het hergebruiken van producten en helpen inwoners hun bewustzijn over afvalstromen te vergroten. Goed scheiden van afval m

Energiebesparing en verduurzaming zijn een belangrijke stap naar een energieneutraal Arnhem. Zo garanderen we een veilige en leefbare stad, voor de Arnhemmers van nu en voor toekomstige generaties.

De manier waarop mensen zich naar en door de stad bewegen, verandert. Steeds vaker pakken we de fiets of maken we gebruik van het openbaar vervoer. Deelvervoer is in opkomst en veel jongeren hebben geen eigen auto meer. D66 gaat deze ontwikkelingen de komende jaren stimuleren door bijvoorbeeld fietsstraten aan te leggen en het autogebruik waar mogelijk actief te ontmoedigen. We verbeteren loop- en wandelroutes en vergroten de bekendheid ervan.

De woonbehoefte van Arnhemmers verandert voortdurend. Maar het tekort op de woningmarkt maakt het doorstromen van starters- naar gezins- naar seniorenwoning steeds lastiger. Als mensen langer in een wijk kunnen blijven wonen, vergroot dit de sociale samenhang en leefbaarheid. Daarom zet D66 in op sterke en diverse wijken met veel groen, waar Arnhemmers hun hele leven kunnen blijven wonen.

Een historische binnenstad, mooie parken, een veelzijdig cultuuraanbod en goede verbindingen met de Randstad maken Arnhem een aantrekkelijke stad. Studenten, starters, jonge gezinnen, doorstromers en senioren willen dan ook graag in Arnhem komen of blijven wonen. Wij kiezen voor meer betaalbare woningen met behoud van groen.

Toont 5 van 5


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.