Visie D66 op Perspectiefnota: “Blijven werken aan de stad van de toekomst”

Zicht op Eusebius vanuit stadhuis, 5 juni 2024 Beeld: Lonneke Kranendonk

Op 24 april presenteerde het college de Perspectiefnota 2025-2028. De gemeente beschrijft hierin de koers van de stad voor de komende jaren. Ook doet het stadsbestuur een aantal voorstellen voor bijsturing. Woensdag bespreekt de raad ingediende moties en amendementen bij de Perspectiefnota en 12 juni volgt de besluitvorming. Ook D66 werkt aan een aantal aanscherpingen. Hierbij blijven ambities voor de lange termijn overeind en houden we negatieve effecten voor de stad zo beperkt mogelijk.

Arnhem blijft werken aan de toekomst

Arnhem houdt haar progressieve koers vast, juist nu er een gure politieke wind waait in Den Haag. Fractievoorzitter Mattijs Loor: “De financiële positie van Arnhem is nog altijd relatief gunstig, maar met veel kostenstijgingen en te weinig geld uit Den Haag, is dat niet langer vanzelfsprekend. Om de komende jaren uit het rood blijven, gaat Arnhem bezuinigen. Wel blijven we de komende jaren geld vrijmaken voor wat voor de toekomst van Arnhemmers belangrijk is: het bouwen van woningen, ruimte voor de fietser en voor groen en de investeringen om elke Arnhemse scholier weer een gezond en goed schoolgebouw te geven.”

Huishoudboekje op orde

Terwijl we de blik op de toekomst richten, houden we wel ons huishoudboekje op orde. Naast een aantal verstandige besparingen op uitgaven, zijn de aanpassing van parkeertarieven en toeristenbelasting een logische keuze om de begroting in balans te houden. Mattijs Loor: “Bezuinigingen die later leiden tot extra kosten, willen we voorkomen. Zoals altijd kijken we kritisch naar lastenstijgingen voor de inwoners en werken we aan oplossingen om ook op lange termijn de uitgaven onder controle te houden.”

Stip op de horizon

We moeten verder kijken dan de komende paar jaar. Dat perspectief is in deze tijden niet makkelijk. Gemeenten moeten steeds meer doen, terwijl het geld hiervoor uit Den Haag onvoldoende of onzeker is. Maar er moet wat D66 betreft altijd een stip op de horizon zijn. Loor: “Het stadsbestuur moet hard aan de slag met plannen voor de lange termijn. Bijvoorbeeld voor goede zorg, zodat Arnhemmers ook als er minder menskracht en geld beschikbaar is, nog steeds de hulp krijgen die nodig is.”
Arnhem is in veel opzichten een voorbeeld voor andere gemeentes. We lopen voorop in vergroening, vluchtelingenopvang en aanpak van schulden. Wat D66 betreft houden we koers en blijft Arnhem bewijzen dat het anders kan.