Ruimte, verkeer en bereikbaarheid

14.07.2021

In het Spijkerkwartier komen binnenkort de eerste fietsvlonders op auto-parkeerplekken. D66 en GroenLinks hadden daar vorig jaar samen om gevraagd. “Dit is een oplossing voor de hinder en soms zelfs onveilige situaties op de stoep.”

14.07.2021

In het Spijkerkwartier komen binnenkort de eerste fietsvlonders op auto-parkeerplekken. D66 en GroenLinks hadden daar vorig jaar samen om gevraagd. “Dit is een oplossing voor de hinder en soms zelfs onveilige situaties op de stoep.”