D66 steunt burgerinitiatief Arnhemse Centrumring

Centrumring in Arnhem gezien vanaf Trans, ter hoogte van Eusebiusplein Beeld: Gemeente Arnhem

De Arnhemse raad behandelt momenteel het burgerinitiatief van het Platform Arnhemse Centrumring. De groep bewoners haalde genoeg handtekeningen op om een raadsvoorstel in te brengen over het verkeer en de overlast op de Arnhemse centrumring. Raadslid Joris Brandts: “D66 is blij met het initiatief. Het bevat concrete voorstellen om de centrumring veiliger te maken voor voetgangers en fietsers, en overlast voor omwonenden te verminderen.”

Hard rijden, slechte luchtkwaliteit, onveilige situaties

‘De Arnhemse centrumring moet beter, veiliger en leefbaarder worden.’ Dat vinden omwonenden die zich verenigd hebben in het Platform Arnhemse Centrumring (PAC). Onlangs dienen ze hun plan in bij de gemeenteraad, in de vorm van een burgerinitiatief.* Zij hebben ruim tweehonderd handtekeningen opgehaald om een voorstel in de raad te agenderen. Joris Brandts is blij met het initiatief van de bewoners: “Op de Arnhemse centrumring komen veel problemen samen: er is veel autoverkeer, slechte luchtkwaliteit, er wordt hard gereden en er ontstaan vaak onveilige situaties voor de voetganger en fietser. Ontzettend goed dat deze bewoners zich laten horen!”

Concrete verbetervoorstellen

De groep bewoners doet vijf concrete voorstellen. Drie voorstellen van het PAC, waaronder het tegengaan van sluipverkeer en het verlagen van de snelheid, kunnen goed worden meegenomen in het mobiliteitsplan dat eind dit jaar wordt verwacht. Twee voorstellen kunnen mogelijk sneller worden uitgevoerd. Namelijk het afstellen van de stoplichten in het voordeel van voetgangers en fietsers, en een extra oversteekplaats om de Rijnkade via de Sabelspoort met de Markt te verbinden.

Visie op mobiliteit

D66 steunt de voorstellen van de bewoners. Brandts: “Het sluit helemaal aan op de visie die we hebben op duurzame mobiliteit in de stad, zoals dat ook in het coalitieakkoord is vastgelegd en onlangs in de startnotitie van het aankomende Duurzame Mobiliteitsplan is besproken. We kiezen in Arnhem duidelijk een koers waarbij de voetganger en de fietser, meer dan voorheen, voorrang krijgen in het verkeer. Dat is noodzakelijk om de stad leefbaar te houden in de toekomst.”

* Op initiatief van oud-D66-raadslid Susan van Ommen kunnen inwoners uit de gemeente Arnhem een burgerinitiatief indienen bij de gemeenteraad. In 2020 is het initiatiefvoorstel hierover van D66, GroenLinks en Arnhem Centraal aangenomen in de raad. Om een burgerinitiatief in te dienen bij de raad zijn minimaal 100 ondersteuningsverklaringen nodig. Het burgerinitiatief van Platform Arnhemse Centrumring is de eerste keer dat een burgerinitiatief in de gemeenteraad is geagendeerd.


UPDATE 28 JUNI 2023:
Tijdens de raadsvergadering van 28 juni is het burgerinitiatief met grote meerderheid aangenomen.
Met dit besluit wordt het college verzocht de twee concrete maatregelen te treffen (verkeerslichten voetgangers- en fietsvriendelijker afstellen en een veilige oversteekmogelijkheid bij de Sabelspoort). En worden drie uitgangspunten meegegeven aan het Duurzame Mobiliteitsplan (inzetten op vermindering van de maximumsnelheid, toepassing van trajectcontrole om de verkeerssnelheid te beheersen en tegengaan van sluipverkeer).

Raadslid Joris Brandts: “D66 heeft veel waardering voor de initiatiefnemers. Zo’n burgerinitiatief omvat veel meer dan alleen 200 handtekeningen ophalen. De indieners hebben veel werk in de voorbereiding gestoken en ook tijdens de behandelingen in de raadskamers is veel werk verricht. Ze hebben onze fractie en bijna de hele raad weten te overtuigen met een voorstel waarin de verschillende functies van de centrumring – ontsluitingsfunctie, verblijfsfunctie én woonfunctie – meer in balans komen.”