Arnhem gaat aan de slag met burgerberaden

In Arnhem worden de komende jaren vier burgerberaden georganiseerd. Hierbij wordt een groep inwoners gevraagd om een antwoord te geven op een politieke vraag. Het plan volgt uit het vorig jaar gesloten coalitieakkoord. D66-raadslid Wimer Heemskerk juicht deze ontwikkeling toe: “Een burgerberaad is een mooie manier om de afstand tussen inwoners en het bestuur van de gemeente te verkleinen.”

Burgerberaad als onderdeel van burgerparticipatie

Bij een burgerberaad wordt een groep inwoners geloot die een goede afspiegeling vormt van de hele stad. De ingelote deelnemers worden bijgepraat en geïnformeerd door experts. Vanuit verschillende invalshoeken worden ideeën en meningen verzameld. Het burgerberaad helpt de politiek om besluiten te nemen die door inwoners ondersteund worden. Deze manier van burgerparticipatie in Arnhem is nieuw. Daarom vond de raadswerkgroep Burgerparticipatie, waar ook D66-raadslid Wimer Heemskerk deel van uitmaakt, het belangrijk dat raadsleden goed geïnformeerd zijn. Afgelopen april was er een informatieve sessie over burgerberaden voor de hele gemeenteraad. Heemskerk: “Zo weten alle fracties van de raad hoe je het inzet en welke rol de raad hierbij kan hebben.”

Oplossing voor ons afval

Het eerste burgerberaad vindt komend najaar plaats en zal gaan over hoe Arnhem met haar afval om moet gaan. Arnhem wil de hoeveelheid restafval sterk verminderen, maar hoe? Dat moet nog worden besloten. De invoering van diftar* werd eerder na een referendum met een heel krappe meerderheid tegen teruggedraaid. Nu moet een gelote groep inwoners dus – een nieuwe – oplossing bieden. “Spannend is het wel om het eerste Arnhemse burgerberaad over zo’n politiek beladen onderwerp te laten gaan,” aldus Heemskerk. “Maar het biedt ook de kans om ruimte te maken voor nieuwe, creatieve oplossingen.”

Geen wondermiddel

Arnhem is niet de enige die aan de slag is met burgerberaden. Verschillende gemeenten gingen ons al voor. En vorig jaar organiseerde provincie Gelderland een burgerberaad over klimaat, waar zowel de organisatie als de deelnemers positief op terugkijken. Garantie voor succes is het echter niet. “Het burgerberaad is geen wondermiddel,” stelt Heemskerk. “Maar het kán echt een waardevolle toevoeging zijn in hoe we in Arnhem dingen met elkaar besluiten. We moeten er vooral mee aan de slag gaan en het uitproberen.” Komende tijd gaat de gemeenteraad verder met het college in gesprek over hoe het Arnhemse burgerberaad eruit moet komen te zien. Heemskerk: “Belangrijk daarbij is te zorgen dat iedereen bereid is van de barricades af te komen om open met elkaar het gesprek aan te gaan. Als een deel van de Arnhemse politiek liever enkel aan de zijlijn staat te schreeuwen, wordt het ingewikkeld om tot een breed gedragen oplossing te komen.”
 
* De afkorting diftar staat voor ‘gedifferentieerde tarieven.’ Dat betekent dat je minder hoeft te betalen als je minder afval wegbrengt. Er zijn verschillende diftar-systemen mogelijk.