Een nieuwe stap voor Kronenburg

De gemeenteraad heeft woensdag ingestemd met de gebiedsexploitatie van het Ontwikkelperspectief Kronenburg. Na eerdere besluitvorming door de raad is dit een belangrijk investeringsbesluit, waarmee de grote investeringen in Kronenburg mogelijk worden gemaakt.

Verbetering en vergroening

Investeren in een leefbaar Kronenburg is volgens D66 van groot belang. D66-raadslid Joris Brandts: “De plannen voor Kronenburg bieden veel kansen voor vergroening en verbetering van de buurt en draagt bij aan de woningbouwopgave van de stad.” Begin 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het ‘Ontwikkelperspectief Kronenburg’. Hierin is besloten om 1100 woningen in Kronenburg te realiseren, de openbare ruimte van Kronenburg grootschalig te vergroenen en te verbeteren én ruimte te maken voor meer maatschappelijke voorzieningen in Arnhem-Zuid. Vanwege de grote omvang van de ontwikkelingsopgave is aan Arnhem een forse Rijkssubsidie toegekend voor Kronenburg.

Inzet van D66

De instemming met de gebiedsexploitatie is belangrijk om de uitvoering van de plannen financieel mogelijk maken van. Brandts: “De prijzen zijn sterker gestegen dan verwacht door onder andere de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis. Nu is gekeken hoe dit opgevangen kan worden en er een solide basis ligt voor de verdere ontwikkeling van Kronenburg.” De komende jaren komen er verschillende deelplannen naar de raad. Brandts: “Onze fractie houdt daarbij, net zoals bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief in 2022, oog voor een goed participatieproces en een goede mix van woningen. Ook willen we kijken hoe we het vergroenen en het verbeteren van de leefomgeving, waar dat mogelijk is, naar voren kunnen halen.”

Participatie blijft doorgaan

Begin dit jaar was er een bijeenkomst in samenwerking met een bewonersgroep over een parkeeroplossing voor hun buurt. In het najaar organiseert de gemeente een ontwerpsessie voor bewoners in deelgebieden van Kronenburg om hun directe omgeving groener te maken. D66 zal vinger aan de pols houden over de participatie. Brandts: “Het blijft belangrijk dat de gemeente de bewoners op verschillende momenten informeert en vraagt naar aandachtspunten.” De komende periode start de gemeente zoveel mogelijk werkzaamheden, die niet samenhangen met de woningbouwontwikkeling het ontwerpproces, samen met bewoners.