Zonder eisen voor burgerparticipatie ook perspectief voor Kronenburg?

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld door de Arnhemse raad. Voorstellen van D66 Arnhem om de participatie te verbeteren en het percentage koopwoningen te vergroten hebben het niet gehaald. Fractievoorzitter Mattijs Loor van D66 is teleurgesteld: “Genoeg betaalbare koopwoningen zijn net zo belangrijk als genoeg sociale huurwoningen. Het is jammer dat een meerderheid dit niet wil vastleggen. En de samenwerking met bewoners moet echt goed geregeld worden. Of dat gaat lukken blijft nu de vraag.” 

Goede mix van woningen

De huidige plannen voor Kronenburg gaan uit van 90 procent huurwoningen. Loor: “Als je kijkt naar de woningmarkt, is het voor ontwikkelaars aantrekkelijk om appartementengebouwen als beleggershuurwoningen in de markt te zetten. D66 wil juist een goede mix van woningen. Er is in Arnhem een grote behoefte aan koopwoningen, waaronder betaalbare koopwoningen. Ook het woonbehoefteonderzoek gaf dat aan.” D66 Arnhem wilde daarom minimaal 50% koopwoningen en minimaal 20% betaalbare koopwoningen in de plannen.

Participatie moet beter

“Het is onbegrijpelijk dat de raad concrete verbeteringen voor het participatieproces terzijde schuift,” zegt Loor. “In het voortraject is de participatie onvoldoende geweest. Wij hadden graag gezien dat de verdere uitwerking van het ontwikkelperspectief door de gemeente, bewoners, vastgoedeigenaren en ontwikkelaars sámen wordt ingericht.”

Impressietekening van de nieuwe situatie - Beeld: Gemeente Arnhem / rphs+

Investeren in Kronenburg noodzakelijk

Investeren in een leefbaar Kronenburg is volgens D66 van groot belang. Het ontwikkelperspectief met de aangenomen wijzigingen biedt veel kansen voor vergroening en verbetering van de buurt. Mattijs Loor: “Dat de burgerparticipatie en het aandeel koopwoningen niet goed geregeld zijn, is een groot risico. Weerstand in plaats van samenwerking leidt tot vertraging in de plannen. En een te eenzijdig aanbod van huurwoningen is slecht voor de buurt. Wij hopen dat de samenwerking met de bewoners alsnog van de grond komt. Dan kan Kronenburg een fantastische groene stedelijke woonbuurt worden.”