Wonen

Arnhem staat voor een enorme woningbouwopgave. Er zijn niet alleen veel meer woningen nodig, het moeten vooral ook de juiste én betaalbare woningen zijn. Goed woonbeleid is daarbij essentieel. D66 heeft aanvullende voorstellen gedaan bij de bespreking van de startnotitie van de nieuwe woonvisie.

Arnhem staat voor een enorme woningbouwopgave. Er zijn niet alleen veel meer woningen nodig, het moeten vooral ook de juiste én betaalbare woningen zijn. Goed woonbeleid is daarbij essentieel. D66 heeft aanvullende voorstellen gedaan bij de bespreking van de startnotitie van de nieuwe woonvisie.

Maar liefst 40 procent van de Arnhemse studentenwoningen heeft enkelglas, verreweg het hoogste percentage van alle grote studentensteden in Nederland. Studenten hebben hierdoor te maken met torenhoge energierekeningen en kunnen daar zelf niets aan veranderen. “Tijd om het isoleren van Arnhemse studentenwoningen te versnellen,” stelt D66-raadslid Joris Brandts.

Het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Dat is waar D66 in Arnhem op inzet. Dat betekent: plannen wijzigen én nieuwe planen maken. Bestemmingsplan Gaardenhage is hier een mooi voorbeeld van. D66-raadslid Joris Brandts: “In dat plan worden zoveel mogelijk woningen toegevoegd door te verdichten, is er maximale ruimte voor nieuwe woonvormen én blijft volkstuinvereniging de Tuinmaat in de wijk.”

Maar liefst 40 procent van de Arnhemse studentenwoningen heeft enkelglas, verreweg het hoogste percentage van alle grote studentensteden in Nederland. Studenten hebben hierdoor te maken met torenhoge energierekeningen en kunnen daar zelf niets aan veranderen. “Tijd om het isoleren van Arnhemse studentenwoningen te versnellen,” stelt D66-raadslid Joris Brandts.

Het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Dat is waar D66 in Arnhem op inzet. Dat betekent: plannen wijzigen én nieuwe planen maken. Bestemmingsplan Gaardenhage is hier een mooi voorbeeld van. D66-raadslid Joris Brandts: “In dat plan worden zoveel mogelijk woningen toegevoegd door te verdichten, is er maximale ruimte voor nieuwe woonvormen én blijft volkstuinvereniging de Tuinmaat in de wijk.”

Zaterdag 5 maart nodigt D66 Arnhem studenten en jonge professionals uit om te werken aan meer woonruimte in Arnhem. Onder begeleiding van deskundigen worden concrete ideeën ontwikkeld die later op de dag gepitcht worden aan Arnhem. Pitches bijwonen? Meld je dan nu aan!

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld. D66 deed voorstellen om de burgerparticipatie te verbeteren en het aandeel koopwoningen te vergroten.

Zaterdag 5 maart nodigt D66 Arnhem studenten en jonge professionals uit om te werken aan meer woonruimte in Arnhem. Onder begeleiding van deskundigen worden concrete ideeën ontwikkeld die later op de dag gepitcht worden aan Arnhem. Pitches bijwonen? Meld je dan nu aan!

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld. D66 deed voorstellen om de burgerparticipatie te verbeteren en het aandeel koopwoningen te vergroten.

Arnhem staat voor grote uitdagingen: een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis. Voor de wooncrisis heeft D66 Arnhem vijftien concrete oplossingen.

Sommige huurhuizen in Arnhem zijn zo verwaarloosd dat de gezondheid van de bewoners in gevaar komt. D66 wil dat mensen rechtstreeks via de website en de Fixi-app ernstige bouwkundige problemen aan hun huis kunnen melden. Of gewoon het telefoonnummer van de gemeente kunnen bellen.

De huizenmarkt in Arnhem moet van het slot. Het college maakt een begin door kopers van een huis te verplichten zelf in het huis te gaan wonen, de zogenoemde zelfbewoningsplicht. Maar er moet meer gebeuren, vindt de fractie van D66. Daarom wil D66 dat het college onderzoekt of huizen van beleggers teruggekocht kunnen worden.

Arnhem staat voor grote uitdagingen: een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis. Voor de wooncrisis heeft D66 Arnhem vijftien concrete oplossingen.

Sommige huurhuizen in Arnhem zijn zo verwaarloosd dat de gezondheid van de bewoners in gevaar komt. D66 wil dat mensen rechtstreeks via de website en de Fixi-app ernstige bouwkundige problemen aan hun huis kunnen melden. Of gewoon het telefoonnummer van de gemeente kunnen bellen.

De huizenmarkt in Arnhem moet van het slot. Het college maakt een begin door kopers van een huis te verplichten zelf in het huis te gaan wonen, de zogenoemde zelfbewoningsplicht. Maar er moet meer gebeuren, vindt de fractie van D66. Daarom wil D66 dat het college onderzoekt of huizen van beleggers teruggekocht kunnen worden.

Toont 24 van 29