Wonen

20.07.2022

Het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Dat is waar D66 in Arnhem op inzet. Dat betekent: plannen wijzigen én nieuwe planen maken. Bestemmingsplan Gaardenhage is hier een mooi voorbeeld van. D66-raadslid Joris Brandts: “In dat plan worden zoveel mogelijk woningen toegevoegd door te verdichten, is er maximale ruimte voor nieuwe woonvormen én blijft volkstuinvereniging de Tuinmaat in de wijk.”

23.02.2022

Zaterdag 5 maart nodigt D66 Arnhem studenten en jonge professionals uit om te werken aan meer woonruimte in Arnhem. Onder begeleiding van deskundigen worden concrete ideeën ontwikkeld die later op de dag gepitcht worden aan Arnhem. Pitches bijwonen? Meld je dan nu aan!

20.07.2022

Het realiseren van meer woonruimte binnen bestaande wijken. Dat is waar D66 in Arnhem op inzet. Dat betekent: plannen wijzigen én nieuwe planen maken. Bestemmingsplan Gaardenhage is hier een mooi voorbeeld van. D66-raadslid Joris Brandts: “In dat plan worden zoveel mogelijk woningen toegevoegd door te verdichten, is er maximale ruimte voor nieuwe woonvormen én blijft volkstuinvereniging de Tuinmaat in de wijk.”

23.02.2022

Zaterdag 5 maart nodigt D66 Arnhem studenten en jonge professionals uit om te werken aan meer woonruimte in Arnhem. Onder begeleiding van deskundigen worden concrete ideeën ontwikkeld die later op de dag gepitcht worden aan Arnhem. Pitches bijwonen? Meld je dan nu aan!

20.01.2022

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld. D66 deed voorstellen om de burgerparticipatie te verbeteren en het aandeel koopwoningen te vergroten.

14.11.2021

Arnhem staat voor grote uitdagingen: een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis. Voor de wooncrisis heeft D66 Arnhem vijftien concrete oplossingen.

10.11.2021

Sommige huurhuizen in Arnhem zijn zo verwaarloosd dat de gezondheid van de bewoners in gevaar komt. D66 wil dat mensen rechtstreeks via de website en de Fixi-app ernstige bouwkundige problemen aan hun huis kunnen melden. Of gewoon het telefoonnummer van de gemeente kunnen bellen.

20.01.2022

Woensdag is het ontwikkelperspectief Kronenburg vastgesteld. D66 deed voorstellen om de burgerparticipatie te verbeteren en het aandeel koopwoningen te vergroten.

14.11.2021

Arnhem staat voor grote uitdagingen: een wooncrisis, een kansencrisis en een klimaatcrisis. Voor de wooncrisis heeft D66 Arnhem vijftien concrete oplossingen.

10.11.2021

Sommige huurhuizen in Arnhem zijn zo verwaarloosd dat de gezondheid van de bewoners in gevaar komt. D66 wil dat mensen rechtstreeks via de website en de Fixi-app ernstige bouwkundige problemen aan hun huis kunnen melden. Of gewoon het telefoonnummer van de gemeente kunnen bellen.

03.11.2021

De huizenmarkt in Arnhem moet van het slot. Het college maakt een begin door kopers van een huis te verplichten zelf in het huis te gaan wonen, de zogenoemde zelfbewoningsplicht. Maar er moet meer gebeuren, vindt de fractie van D66. Daarom wil D66 dat het college onderzoekt of huizen van beleggers teruggekocht kunnen worden.

30.09.2021

Het opslaan en winnen van warmte uit de bodem, ook wel aardwarmte genoemd, is een duurzame manier om woningen en bedrijven te verwarmen. In de Arnhemse binnenstad wordt dat al op verschillende plekken gedaan. De gemeente wil bodemenergie goed regelen voor de binnenstad en directe omgeving. Maar waarom niet meteen in de hele stad? D66 stelde dat samen met PvdD voor in de raadsvergadering van 29 september. Zo kan de gemeente regels stellen aan het winnen van warmte uit de bodem.

27.02.2018

Spaar het groen in Arnhem door de groei van de stad in de hoogte op te vangen. 'Niet het groen, maar de lucht in!' Een opiniestuk van D66 Arnhem.

03.11.2021

De huizenmarkt in Arnhem moet van het slot. Het college maakt een begin door kopers van een huis te verplichten zelf in het huis te gaan wonen, de zogenoemde zelfbewoningsplicht. Maar er moet meer gebeuren, vindt de fractie van D66. Daarom wil D66 dat het college onderzoekt of huizen van beleggers teruggekocht kunnen worden.

30.09.2021

Het opslaan en winnen van warmte uit de bodem, ook wel aardwarmte genoemd, is een duurzame manier om woningen en bedrijven te verwarmen. In de Arnhemse binnenstad wordt dat al op verschillende plekken gedaan. De gemeente wil bodemenergie goed regelen voor de binnenstad en directe omgeving. Maar waarom niet meteen in de hele stad? D66 stelde dat samen met PvdD voor in de raadsvergadering van 29 september. Zo kan de gemeente regels stellen aan het winnen van warmte uit de bodem.

27.02.2018

Spaar het groen in Arnhem door de groei van de stad in de hoogte op te vangen. 'Niet het groen, maar de lucht in!' Een opiniestuk van D66 Arnhem.