D66 wil dat gemeente meer doet om tweedeling in Arnhem tegen te gaan: in kwetsbare wijken meer koop en minder huur

D66 is voorstander van het toevoegen van juist ook koopwoningen in wijken waar al veel sociale huur is. Beeld: Gemeente Arnhem

In de eind maart vastgestelde Woonvisie kiest Arnhem voor het toevoegen van extra sociale huurwoningen in draagkrachtige wijken. Ook een wijzigingsvoorstel van D66 en Volt om in kwetsbare wijken juist meer koopwoningen mogelijk te maken, haalde een meerderheid.

Tweedeling nog meer tegengaan

Om de tweedeling in de stad te verkleinen, wordt in de Woonvisie het aandeel sociale huur gespiegeld. Dat betekent dat nieuwbouwprojecten in veerkrachtige wijken – ofwel wijken met weinig tot geen sociale huurwoningen – tussen de 60 tot 100 procent sociale huur gaan bevatten. Dit is een aanzienlijke verhoging ten opzichte van de huidige 30 procent die voor de hele stad geldt. D66 is het daarmee eens. Maar juist ook in kwetsbare wijken, met soms tot 82 procent sociale huurwoningen, is het belangrijk dat daar meer koopwoningen worden gerealiseerd. Het toevoegen van betaalbare koop in wijken waar meer dan 60 procent van de woningen uit sociale huur bestaat, versterkt de weerbaarheid van die wijken én vermindert het grote tekort aan betaalbare koopwoningen. D66-raadslid Joris Brandts: “Zo dragen de meest veerkrachtige wijken de zwaarste lasten en maken we ook minder sterke wijken veerkrachtiger.”

Groot tekort aan betaalbare koopwoningen

In Den Haag is er wetgeving in voorbereiding die gemeentes met veel sociale huur dwingt om meer betaalbare koopwoningen te bouwen: de Wet versterking regie volkshuisvesting. Gemeenten die al een grote sociale huurvoorraad hebben en boven het landelijke gemiddelde zitten, kunnen zich volgens deze wet meer focussen op het bouwen voor middeninkomens. Daar loopt dit voorstel van D66 op vooruit.

Gemengde wijken dragen bij aan leefbaarheid

Het voorstel van D66 maakt het mogelijk dat in wijken met zeer veel sociale huur, minder sociale huurwoningen en méér koopwoningen worden toegevoegd. Brandts: “Dat betekent niet dat we minder sociale huurwoningen willen in de stad. Integendeel. We willen zorgen dat de meest kwetsbare wijken worden ontzien in de grote vraag naar sociale huurwoningen.”

Stemmingsuitslag amendement ‘Meer koopwoningen in kwetsbare wijken niet uitsluiten’ Beeld: Gemeente Arnhem