Zorg, gezondheid en sport in Arnhem

Sporten en bewegen in Sonsbeekpark

Sporten en bewegen in Sonsbeekpark Beeld: Marco Derksen

Het is belangrijk dat we naar elkaar blijven omzien, helemaal als iemand zorg nodig heeft. We helpen mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare Arnhemmers aan de juiste hulp, dicht bij huis.

D66 wil voor alle Arnhemmers een gezonde leefomgeving creëren. Een leven lang fit gaat ook over mentale gezondheid, een positief welzijn en weerbaarheid. Zo maken we van gezond en fit een breder begrip en krijgen ook Arnhemmers die mentale hulp nodig hebben een volwaardige kans om mee te doen.

Gezondheid is meer dan alleen ‘niet ziek zijn’. Schone lucht, goed werk, voldoende sporten en geestelijke gezondheid zijn het startpunt van een gezond leven. Door ons in te spannen voor een gezonde, groene en toegankelijke leefomgeving, nodigen we Arnhemmers uit om meer te bewegen en een gezonde leefstijl te hebben.

Preventie staat aan de basis van een goed sociaal beleid. Voorkomen dat mensen ziek worden is tenslotte het beste medicijn voor een vrije samenleving.

Vroeg of laat komt elke Arnhemmer in aanraking met de zorg. Maar deze zorg wordt steeds duurder. Er zijn wachtlijsten voor de jeugdzorg en de ggz, en er is een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Wat er ook gebeurt, Arnhemmers moeten naar elkaar blijven omkijken. Voor elkaar zorgen moet weer de norm worden. Daarom gaat D66 investeren in het voorkomen van zorg en helpen we mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare Arnhemmers aan de juiste ondersteuning.

Iedereen in Arnhem moet kunnen meedoen. Als dat even niet lukt, springt de gemeente bij. Alleen wordt er nu nog te veel over mensen gepraat en niet met mensen. Dat moet anders. D66 wil dat Arnhemmers zelf meer meepraten over de hulp die zij nodig hebben. Dit zorgt dat we elkaar echt begrijpen en dat iedereen gelijke kansen krijgt, ook als daarvoor verschillende ondersteuning nodig is. Zo kunnen er meer Arnhemmers meedoen, op een manier die bij hen past.

Kinderen zijn de toekomst van onze stad. Elk kind dat in Arnhem opgroeit, verdient dan ook gelijke kansen. Helaas zijn er nog veel kinderen die groot worden in een onveilige omgeving of in armoede. D66 vindt dat kinderen geen last mogen hebben van de problemen van volwassenen. We zorgen ervoor dat elk kind opgroeit om succesvol eigen benen te kunnen staan.

De gemeente Arnhem heeft een preventieakkoord gesloten, ‘Een leven lang gezond en fit’, over het voorkomen van alcoholgebruik, overgewicht en roken. D66 staat achter dit akkoord maar vindt dat het ook verder uitgebreid moet worden. Het moet ook gaan over mentale gezondheid, over een positief welzijn en over weerbaarheid. Zo maken we van gezond en fit een breder begrip en krijgen ook Arnhemmers die mentale hulp nodig hebben, een volwaardige kans om mee te doen.

Vroeg of laat komt elke Arnhemmer in aanraking met de zorg. Maar deze zorg wordt steeds duurder. Er zijn wachtlijsten voor de jeugdzorg en de ggz, en er is een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. Wat er ook gebeurt, Arnhemmers moeten naar elkaar blijven omkijken. Voor elkaar zorgen moet weer de norm worden. Daarom gaat D66 investeren in het voorkomen van zorg en helpen we mantelzorgers, vrijwilligers en kwetsbare Arnhemmers aan de juiste ondersteuning.

Iedereen in Arnhem moet kunnen meedoen. Als dat even niet lukt, springt de gemeente bij. Alleen wordt er nu nog te veel over mensen gepraat en niet met mensen. Dat moet anders. D66 wil dat Arnhemmers zelf meer meepraten over de hulp die zij nodig hebben. Dit zorgt dat we elkaar echt begrijpen en dat iedereen gelijke kansen krijgt, ook als daarvoor verschillende ondersteuning nodig is. Zo kunnen er meer Arnhemmers meedoen, op een manier die bij hen past.

Kinderen zijn de toekomst van onze stad. Elk kind dat in Arnhem opgroeit, verdient dan ook gelijke kansen. Helaas zijn er nog veel kinderen die groot worden in een onveilige omgeving of in armoede. D66 vindt dat kinderen geen last mogen hebben van de problemen van volwassenen. We zorgen ervoor dat elk kind opgroeit om succesvol eigen benen te kunnen staan.

De gemeente Arnhem heeft een preventieakkoord gesloten, ‘Een leven lang gezond en fit’, over het voorkomen van alcoholgebruik, overgewicht en roken. D66 staat achter dit akkoord maar vindt dat het ook verder uitgebreid moet worden. Het moet ook gaan over mentale gezondheid, over een positief welzijn en over weerbaarheid. Zo maken we van gezond en fit een breder begrip en krijgen ook Arnhemmers die mentale hulp nodig hebben, een volwaardige kans om mee te doen.

Toont 4 van 4


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.