Arnhem gezond en fitter

De gemeente Arnhem heeft een preventieakkoord gesloten, ‘Een leven lang gezond en fit’, over het voorkomen van alcoholgebruik, overgewicht en roken. D66 staat achter dit akkoord maar vindt dat het ook verder uitgebreid moet worden. Het moet ook gaan over mentale gezondheid, over een positief welzijn en over weerbaarheid. Zo maken we van gezond en fit een breder begrip en krijgen ook Arnhemmers die mentale hulp nodig hebben, een volwaardige kans om mee te doen.

Voorkomen in plaats van genezen

Preventie staat aan de basis van een goed sociaal beleid. Het is altijd beter om problemen te voorkomen dan om ze achteraf op te lossen.

 • Een gezonde generatie. We werken actief met het preventieakkoord aan minder overgewicht en minder verslavingen. De rol van bewegen en sport is daarbij van belang. De mentale weerbaarheid en begeleiding bij psychische problemen krijgt hierin wat D66 betreft meer aandacht. Om een gezonde generatie te bereiken, bouwen we met partners en zorgverzekeraars leefstijlprogramma’s uit en hebben we ook aandacht voor gezonde voeding. En we zetten ons in voor een gezonder voedingsaanbod rondom scholen en stations. 
 • Meedoen met sport. We willen dat alle Arnhemse kinderen en jongeren kunnen sporten. We houden sporten betaalbaar en vergroten de bekendheid van het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Ook Arnhemmers met een beperking moeten kunnen sporten. De gemeente ondersteunt hen om dat mogelijk te maken.
 • Samenwerken. We willen dat meer Arnhemmers, sociale organisaties, verenigingen en bedrijven zich aansluiten bij het preventieakkoord. D66 zet daar vol op in.
 • Sportverenigingen én commerciële aanbieders dragen bij aan een gezonde leefstijl van inwoners. Daarom werken we actief met hen samen.
 • Vaccineren. Alle Arnhemmers die dat willen, krijgen de kans om gevaccineerd te worden tegen het coronavirus. Inwoners worden goed geïnformeerd over wat een vaccinatie precies betekent en waar nodig worden vaccinatielocaties in de wijk aangeboden om Arnhemmers beter te bereiken. Ook andere infectieziekten vragen meer inzet. We willen vaccinaties tegen bijvoorbeeld HPV, het virus dat onder andere baarmoederhalskanker veroorzaakt, laagdrempelig maken en door goede voorlichting de vaccinatiegraad verhogen.
 • HIV effectief tegengaan. Risicogroepen komen via de GGD in aanmerking voor gratis verstrekking van PreP. Daarmee worden HIV-infecties voorkomen. Ook jongeren in risicogroepen staan op dit moment in Arnhem op een wachtlijst. D66 wil dat deze wachtlijst verdwijnt en iedereen in de risicogroepen zichzelf tegen HIV kan beschermen.

Gezonde leefomgeving

Bij een leven lang gezond en fit hoort ook een gezonde leefomgeving. Daarom maakt D66 gebruik van de kansen in de omgevingswet om voor alle Arnhemmers een gezonde leefomgeving te creëren. Gezondheid maakt onderdeel uit van de omgevingsvisie, omgevingsprogramma’s en -plannen.

 • Groene leefomgeving. We zetten in op een groene en gezonde leefomgeving. De straten en wijken nodigen Arnhemmers uit om actief te zijn in de buitenlucht. Parken zijn voor iedereen toegankelijk en worden goed onderhouden. We vergroten de aantrekkelijkheid in bepaalde parken door het plaatsen van faciliteiten en voorzieningen, zoals bijvoorbeeld speel- en sporttoestellen.
 • Stoppen met roken. D66 streeft naar een rookvrije generatie in 2030. Plekken waar Arnhemmers elkaar ontmoeten – zowel binnen als buiten – zijn zoveel mogelijk rookvrij. We vergroten het bewustzijn over roken en verbreden de ondersteuningsmogelijkheden voor Arnhemmers die willen stoppen met roken.
 • Gezonde lucht. Arnhemmers hebben het recht om schone lucht in te ademen. Op elke plek en op elk moment. De luchtkwaliteit laat in grote delen van Arnhem te wensen over: we voldoen op sommige plekken niet aan de Europese normen. In grote delen van de stad is de lucht volgens de normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongezond. Voor 2030 voldoet Arnhem daarom ruimschoots aan alle EU97-grenswaarden en WHO-advieswaarden met betrekking tot luchtkwaliteit. 
 • Voor iedereen toegankelijk. Voor iedere Arnhemmer moet de leefomgeving goed toegankelijk zijn. Gebouwen en openbare ruimtes zijn zo vormgegeven dat ze ook voor Arnhemmers in een rolstoel of mensen met een andere beperking toegankelijk zijn.
 • Zwemles. We willen dat alle Arnhemse kinderen een zwemdiploma halen. Zwemlessen moeten voor iedereen betaalbaar zijn en worden gestimuleerd.
 • Topsport en breedtesport. Topsport maakt de stad aantrekkelijker en heeft een voorbeeldfunctie. D66 is een voorstander van topsportevenementen als deze worden gekoppeld aan breedtesport voor Arnhemmers.
 • Vuurwerkverbod. D66 blijft voorstander van een particulier vuurwerkverbod. Dit is het beste voor dierenwelzijn en natuur, het voorkomt ongelukken met vuurwerk en is gezonder voor inwoners met luchtwegproblemen. D66 stelt voor om licht- en lasershows centraal te organiseren door de gemeente op geschikte locaties.