Het recht om mee te doen

Campagnevoeren zorgt ervoor dat steeds meer mensen onze optimistische boodschap omarmen Beeld: Anke van Beurden

De groei van de stad, de energietransitie of ongelijke kansen. Het zijn grote uitdagingen waar belangrijke keuzes gemaakt moeten worden. D66 wil dat deze keuzes niet alleen gemaakt worden door politici en ambtenaren, maar samen met de Arnhemmers.
 
Als het om onze democratie gaat, mogen we nooit achterover leunen. Wij willen jou meer inspraak en invloed geven.

Burgerinitiatieven moedigen we aan. Dit versterkt de grip van burgers op hun eigen leefomgeving en is van grote waarde voor de stad.
 
D66 wil dat iedereen mee kan doen met onze democratie. Niet één keer in de vier jaar, maar iedere dag. En als mensen zelf goede ideeën hebben, dan gaan we daarmee aan de slag.

Goed besturen gaat niet vanzelf. Er is aandacht nodig voor hoe wij de overheid organiseren op een dusdanige wijze dat ook in de toekomst Arnhemmers democratische keuzes kunnen maken over hun stad. Ook de veranderende wereld brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals digitalisering, waar we als overheid verantwoord mee om moeten gaan.

De gemeente is er voor haar inwoners. De gemeente en haar dienstverlening moeten dan ook aansluiten bij de wensen van haar inwoners. Inwoners moeten tijdig en in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over veranderingen in hun eigen leefomgeving. Hiermee voorkomen we dat Arnhemmers worden verrast door iets wat direct invloed op hen heeft.

Goed besturen gaat niet vanzelf. Er is aandacht nodig voor hoe wij de overheid organiseren op een dusdanige wijze dat ook in de toekomst Arnhemmers democratische keuzes kunnen maken over hun stad. Ook de veranderende wereld brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals digitalisering, waar we als overheid verantwoord mee om moeten gaan.

De gemeente is er voor haar inwoners. De gemeente en haar dienstverlening moeten dan ook aansluiten bij de wensen van haar inwoners. Inwoners moeten tijdig en in begrijpelijke taal worden geïnformeerd over veranderingen in hun eigen leefomgeving. Hiermee voorkomen we dat Arnhemmers worden verrast door iets wat direct invloed op hen heeft.

Toont 2 van 2


Samen met inwoners, ondernemers en leden hebben we nagedacht en gesproken over onze ideeën voor de toekomst. In het verkiezingsprogramma lees je deze plannen waarmee we de komende jaren aan de slag willen gaan.

Je bent pas vrij als iedereen dat is. D66 gelooft in gelijke kansen voor iedereen en hulp voor wie het nodig heeft.